80 yıllık Alanyalılar, hayatlarında ilk kez Alanya kalesini gördüler