banner113

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

banner106

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
23 Aralık 2022 Cuma 14:09

banner108
banner238

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne  göre  Profesör,  Doktor  Öğretim  Üyesi  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
2. Başvurulan     kadroyu     ve      iletişim     bilgilerini     belirten     başvuru     dilekçesi (https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personeladresinde mevcut.),
3. Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların  dilekçeleri  ekinde  YÖK  formatlı  özgeçmiş, kimlik  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  noterden  tasdikli  veya  e-Devletten  barkodlu  alınan  lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi),  yayın  listesi,  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  kapsayan  dijital  ortamda  ve  basılı  1  takım dosya,
4. Doktor   Öğretim   Üyesi   kadrosuna   başvuracak   adayların   dilekçeleri   ekinde   YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  belgesi  (Yabancı  ülkelerden  alınmış  olan  diplomaların denklik  belgesi)  ile  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  dijital  ortamda  ve  basılı  1  takım dosya,
5. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
6. Üniversitemiz https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında yayımlanan değerlendirme  ölçütleri  formunun  aday  tarafından  doldurulmuş  ve  imzalanmış  hali  ile  birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile
Başvuru   Yeri:   Cikcilli   Mah.   Saraybeleni   Cad.   No:7   Alanya   HEP   Üniversitesi Alanya/Antalya 07400
NOT: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisi  Kadrosuna  Müracaat  Edecek  Adaylardan İstenilen Evraklar:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
2. Başvuru dilekçesi (https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut.),
3. Ayrıntılı özgeçmiş (YÖK formatlı CV),
4. Noter  onaylı  lisans/yüksek  lisans  diplomaları  veya  e-Devletten  alınan  belgeler  (yurt dışından alınan lisans/yüksek lisans diplomaları için YÖK Denklik Belgesinin onaylı örneği)
5. Lisans/yüksek   lisans   mezuniyet   transkriptleri   (onaylı   veya   e-Devletten   alınmış barkodlu transkript)
6. ALES  belgesi  (ALES  muafiyeti  için  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'ten en az 70 puan almış olmak.)
7. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. 2 adet fotoğraf
10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren resmi belge
11. Adli sicil kaydı ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.
Not-1:    Ön    değerlendirme    ve    kesin    sonuçlar    Üniversitemizin    web    adresinde (www.alanyahep.edu.tr)  yayınlanacak  olup,  aynı  zamanda  tebligat  niteliğinde  olacaktır.  Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi   : 22.12.2022
Son Başvuru Tarihi          : 05.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 09.01.2023
Sınav Giriş Tarihi            : 12.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 13.01.2023
Başvuru Adresi                : Alanya   Hamdullah   Emin   Paşa   Üniversitesi   Cikcilli   Mah. Saraybeleni Cad. No:7 07400 Alanya

Fakülte/Yüksekokul Bölüm Kadro
sayısı
Unvan Özel Şartlar
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) 1 Profesör Lisans, Yüksek lisans ve doktora eğitimini Gıda Mühendisliği, Meyve ve Sebze İşleme ve Teknolojisi alanında tamamlamış olmak,  En  az  5  yıl  Gastronomi  ve  Mutfak  Sanatları Bölümünde görev yapmak, Alanında Ulusal ve Uluslararası yayınları olmak.
Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi (Türkçe) 1 Profesör Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi dersini vermiş olmak Obezite alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
1 Doktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Veri madenciliği ve sağlık bilişimi alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve
Mutfak Sanatları (Türkçe)
1 Doktor
Öğretim Üyesi
Lisans   öğrenimini   Gastronomi   ve   Mutfak   Sanatlarında tamamlamış olmak, aynı alanda yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi İletişim  Bilimleri,  Medya  ve  İletişim,  İletişim  ve  Tasarımı, Sanat ve Tasarım, Görsel İletişim Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik  veya  Yeni  Medya  alanlarında  doktora/   sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak. İlgili alanlarda, dijital iletişim alanında deneyim sahibi olmak veya akademik çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü 3 Öğretim Görevlisi İngilizce  Öğretmenliği,  İngiliz  Dili  Eğitimi,  İngiliz  Dili  ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve
Mutfak Sanatları (İngilizce)
1 Araştırma Görevlisi Gastronomi  ve  Mutfak  Sanatları  Bölümü  lisans  mezunu olmak. Bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


 

banner109
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.