banner113

Alanya'da Hibe destek başvuruları başladı. Acele edin!

banner106

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yüzde 50 hibeli tarıma dayalı ekonomik ve alt yapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında değişiklik yapılmasına dair tebliğ ve uygulama rehberleri yayımlandı. 

Alanya'da Hibe destek başvuruları başladı. Acele edin!
04 Kasım 2021 Perşembe 16:00

banner108
banner238

Yayımlanan tebliğ ve uygulama rehberi hakkında açıklamalarda bulunan Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, "Bu tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”dedi.
İlçe Tarım Müdürü Rüzgar; “Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımlarının desteklenmesine dair 2020/24 ve 2020/25 nolu Tebliğler kapsamında hazırlanan uygulama esasları yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR
Yatırım konuları
 (1)
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında;
a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
b) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
c) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
ç) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;
a) Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
b) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
c) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
ç) Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
d) Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
e) Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
f) Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(3) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(4) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında;
a) Denizlerde yetiştiricilik,
b) İç sularda yetiştiricilik,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(5) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında;
a) Hayvansal orijinli gübre,
b) Bitkisel orijinli gübre,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı
Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

a) 2020/244 (D.T. 2021/34) nolu Tebliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez
Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan %50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

Başvuru süresi
a) Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir
b) Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır.

BAŞVURULACAK YERLER 
Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yaparlar.

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Küçük ölçekli aile işletmesi: Yıllık 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeyi,
Yatırım Konuları, Yatırım Yeri ve Yatırım Süresi
YATIRIM KONULARI 
2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğ kapsamında, 81 ilde kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında uygulanacak; 
 
Yukarıdaki listede belirtilen makine-ekipmanlardan, 0-40.000,00 TL arasında fiyatlandırılan makine-ekipman talepleri öncelikli olarak değerlendirilecektir. Makine-ekipman listesindeki sadece 1 makine için proje başvurusunda bulunulabilir.

• B iş planı kapsamında; 
✓ Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, 
✓ Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, 
✓ Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri), 
✓ El sanatları ve katma değerli ürünler,
 ✓ İpekböceği yetiştiriciliği, 
✓ Su ürünleri yetiştiriciliği, 
✓ Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları, 
✓ Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir.
Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı
Kırsal ekonomik altyapı yatırımı konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı
a) 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini geçemez. 
b) B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
c) Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Başvuru süresi
a) Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 17/12/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.
b) Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır.
7.3. BAŞVURULACAK ADRES Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler, başvurularını “www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yaparlar” diye konuştu.
 

banner109
banner110
banner111
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.