banner113

ALANYA'DA HİSSELİ ARSA İCRADAN SATILIK!

banner106

Alanya'da 9/336 hisseli arsa icradan satılıktır

ALANYA'DA HİSSELİ ARSA İCRADAN SATILIK!
23 Aralık 2022 Cuma 14:12

banner108
banner238

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/98 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZINTAPU KAYDI:Antalya İli, Alanya İlçesi, Sugözü Mahallesi, - Mevkii, 1595 Ada, 1 Parselde, 5.543,00 m² alanlı arsa nitelikli taşınmazın 9/336 hissesi Adresi: Sugözü Mahallesi, Bakkalar Sokak, 1595 Ada, 1 Parsel, Alanya İMAR DURUMU:1/1000 Ölçekli alanya merkez uygulama imar planı kapsamında konut alanında kalmakta olup, yapılaşma şartlarının Ayrık Nizam,2 kat, Taks:0,20, Kaks:0,40 şeklinde belirlendiği öğrenilmiştir.ÖZELLİKLERİ:Taşınmaz eğimli/engebeli, doğal arazi formunda bir topografik yapıya ve yamuk/üçgen geometrik şekle sahiptir. Parselin güneyi ve batısı imar yolları ile diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrili durumdadır.Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu konumda deniz, şehir ve doğa manzarası bulunmaktadır. DEĞERİ:Taşınmazın güncel değeri 27.715.000,00 TL olarak takdir edilmiştir. 9/336 hissenin değeri ise 742,366,07TL dir.KDVden muaftır
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Antalya İli, Alanya İlçesi, Sugözü Mahallesi, 1613 Ada, 1 Parsel 7.102,00 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 9/336 hissesi ADRESİ: Sugözü Mahallesi, Aydoğan Sokak, 1613 Ada, 1 Parsel, Alanya/ ANTALYAİMAR DURUMU1/1000 ölçekli alanya merkez uygulama imar planı kapsamında kısmen konut alanında kalmakta olup, yapılaşma şartlarının Ayrık Nizam,2 kat, Taks:0,20, Kaks:0,40 şeklinde belirlendiği öğrenilmiştir.ÖZELLİKLERİ Taşınmaz eğimli/engebeli, doğal arazi formunda bir topografik yapıya ve yamuk/üçgen geometrik şekle sahiptir. Parselin kuzeyi ve doğusu imar yolları ile diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrili durumdadır.Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu konumda deniz, şehir ve doğa manzarası bulunmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret ve kazık bulunmamaktadır. DEĞERİ: Taşınmazın güncel değeri 35.510.000,00 TL olarak takdir edilmiştir. 9/336 hissenin değeri ise 951.160,71 TL dir KDVden muaftır
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 10:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZINTAPU KAYDI: Antalya İli, Alanya İlçesi, Sugözü Mahallesi, 1614 Ada, 1 Parsel 5.830,00 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 9/336 hissesiADRESİ :Sugözü Mahallesi, Aydoğan Sokak, 1614 Ada, 1 Parsel, Alanya/ ANTALYAİMAR DURUMU: 1/1000 Ölçekli alanya merkez uygulama imar planı kapsamında konut alanında kalmakta olup, yapılaşma şartlarının Ayrık Nizam,2 kat, Taks:0,20, Kaks:0,40 şeklinde belirlendiği öğrenilmiştir. TAŞINMAZINÖZELLİKLERİ:Taşınmaz eğimli/engebeli, doğal arazi formunda bir topografik yapıya ve yamuk/üçgen geometrik şekle sahiptir. Parselin batısı ve doğusu imar yolları ile diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrili durumdadır. Batı cephesindeki imar yolu henüz açılmamıştır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu konumda deniz, şehir ve doğa manzarası bulunmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret ve kazık bulunmamaktadır.DEĞERİ :Taşınmazın güncel değeri 29.150,000,00 TL olarak takdir edilmiştir. 9/336 hissenin değeri ise 780.803,57 TL dir KDV den muaftır
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDIAntalya İli, Alanya İlçesi, Sugözü Mahallesi, 1461 Ada, 1 Parsel 910,60 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 4777/91060 hissesiADRESİ :Sugözü Mahallesi, Ekmekçi Latif Çık. Sokak, 1461 Ada, 1 Parsel, Alanya/ ANTALYAİMAR DURUMU:1/1000 Ölçekli alanya (antalya) sugözü mahallesi 3194/18. madde uygulamasına esas imar planı revizyonu kapsamında gelişme konut alanı alanında kalmakta olup, yapılaşma şartlarının Ayrık Nizam,3 kat, Taks:0,25, Kaks:0,75 şeklinde belirlendiği öğrenilmiştir.ÖZELLİKLERİ:Taşınmaz eğimli/düz yapıda arazi formunda bir topografik yapıya ve çokgen geometrik şekle sahiptir. Parselin batısı ve kuzeyi imar yolları ile diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrili durumdadır. Parsel üzerinde yıkılmış eski yapı kalıntısı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu konumda deniz, şehir ve doğa manzarası bulunmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret ve kazık bulunmamaktadır.DEĞERİ :Taşınmazın güncel değeri 3.875.000,00 TL olarak takdir edilmiştir. 4777/91060 hissenin değeri ise 203.282,18 TL dir. KDV den muaftır
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 10:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:45

5 NO'LU TAŞINMAZINTAPU KAYDI:Antalya İli, Alanya İlçesi, Tepe Mahallesi, 1583 Ada, 3 Parsel 5.830,00 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 639/16128 hissesi.ADRESİ:Sugözü Mahallesi, 1204 Sokak, 1583 Ada, 3 Parsel, Alanya/ANTALYA İMAR DURUMU : 1/1000 Ölçekli alanya merkez uygulama imar planı kapsamında konut alanında kalmakta olup, yapılaşma şartlarının Ayrık Nizam,2 kat, Taks:0,20, Kaks:0,40 şeklinde belirlendiği öğrenilmiştir.ÖZELLİKLERİ:Taşınmaz eğimli/engebeli, doğal arazi formunda bir topografik yapıya ve yamuk/üçgen geometrik şekle sahiptir. Parselin güneyi ve doğusu imar yolları ile diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrili durumdadır. Doğu cephesindeki imar yolu henüz açılmamıştır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu konumda deniz, şehir ve doğa manzarası bulunmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret ve kazık bulunmamaktadır.DEĞERİ: güncel değeri 29.150.000,00 TL olarak takdir edilmiştir. 639/16128 hissenin değeri ise 1.154.938,62 TLdir KDV den muaftır
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 11:00

6 NO'LU TAŞINMAZINTAPU KAYDI:Antalya İli, Alanya İlçesi, Tepe Mahallesi, 1590 Ada, 1 Parsel 12.791,00 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 639/16128 hissesi.ADRESİ:Sugözü Mahallesi, Aydoğan Sokak, 1590 Ada, 1 Parsel, Alanya/ ANTALYAİMAR DURUMU:1/1000 ölçekli alanya merkez uygulama imar planı kapsamında konut alanında kalmakta olup, yapılaşma şartlarının ayrık nizam,2 kat, Taks:0,20, Kaks:0,40 şeklinde belirlendiği öğrenilmiştir.ÖZELLİKLERİ:Taşınmaz eğimli/engebeli, doğal arazi formunda bir topografik yapıya ve yamuk/çokgen geometrik şekle sahiptir. Parselin 4 cephesi imar yolları ile çevrili durumdadır. Parselin imar yollarının tamamı henüz açılmamış olup ulaşım batı ve güneyden gelen imar yolu ve parsel içi yoldan sağlanmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu konumda deniz, şehir ve doğa manzarası bulunmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret ve kazık bulunmamaktadır.DEĞERİ: Güncel değeri 63.955.000,00 TL olarak takdir edilmiştir. 639/16128 hissenin değeri ise 2.533.931,36 TLdir. KDV den muaftır
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 11:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 11:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 11:15

7 NO'LU TAŞINMAZINTAPU KAYDI:Antalya İli, Alanya İlçesi, Tepe Mahallesi, 1621 Ada, 1 Parsel 4.344,00 m² yüzölçümlü olup, konu taşınmaz Arsa niteliğindeki taşınmazın 639/16128 hissesi.ADRESİ:Sugözü Mahallesi, 1621 Ada, 1 Parsel, Alanya/ ANTALYA İMAR DURUMU:1/1000 ölçekli alanya merkez uygulama imar planı kapsamında kısmen özel okul ve yurt - kısmen konut alanında kalmakta olup, yapılaşma şartlarının Ayrık Nizam,- kat, Taks:0,20, Kaks:0,40 şeklinde belirlendiği öğrenilmiştir. 04/02/2003 tarih ve 962 yevmiye nolu İmar(TSM) işlemi ile borçlu adına tescil edilmiştir.ÖZELLİKLERİ:Taşınmaz eğimli/engebeli, doğal arazi formunda bir topografik yapıya ve çokgen geometrik şekle sahiptir. Parselin doğu, batı ve kuzey cepheleri imar yolları ile diğer cepheler komşu parseller ile çevrili durumdadır. Parselin imar yollarının tamamı henüz açılmamış olup ulaşım kuzeyden gelen imar yolu ve parsel içi yoldan sağlanmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu konumda deniz, şehir ve doğa manzarası bulunmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret ve kazık bulunmamaktadır.DEĞERİ: Güncel değeri 21.720.000,00 TL olarak takdir edilmiştir. 639/16128 hissenin değeri ise 860.558,04 TL dir KDVden muaftır
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 11:30

16/12/2022(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
İŞBU İLAN TAPU KAYDINDA İİK 127.MADDE GEREĞİ TEBLİĞ HÜKMÜNDEDİR
Madde 127 – (Değişik: 2/7/2012-6352/30 md.)
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik satış portalında yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.(1)

banner109
banner110
banner111
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.