banner113

ARAZİ TAHSİS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ. ORMAN ALANLARI KONAKLAMA AMAÇLI KULLANILABİLECEK

banner106

Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan bölüm, ‘Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olan yerleri' şeklinde değiştirildi.

ARAZİ TAHSİS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ. ORMAN ALANLARI KONAKLAMA AMAÇLI KULLANILABİLECEK
14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:47

banner108
banner238

Yönetmeliğin 30/A maddesi de şöyle değiştirildi:

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, turizm merkezi içinde ve dışında yer alan ve onaylı planlarla turizm kullanımına ayrılan Hazine’nin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların turizm amaçlı tahsisi Bakanlık tarafından yapılır. 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim bölgeleri ve turizm merkezlen ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde. 9/8:1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen yerlerde, ilgili Bakanlıkça belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye sadece Bakanlık yetkilidir. 

Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak kiralamalar hariç ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması amacıyla kiralama veya tahsis yapılamaz, izin verilemez. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri dışında. 6831 sayılı Orman Kanununa göre Devlet ormanı sayılan yerler ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince tespit ve ilân edilen yerlerde turizm yatırımı için arazı tahsisi Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça yapılır. 

Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile turizm merkezlen içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, içerisinde her tür ve kapasitede konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere Bakanlık yetkilidir.' 

Aynı bentte yer alan "ormanlık alanlar üzerinde bulunan Orman Kanununun 17’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ibaresi de "kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlen içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler " şeklinde değiştirildi.

banner109
banner110
banner111
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.