banner113

DHMİ'nin Mahmutlardaki 4 yıldızlı otel satışa çıkarıldı!

banner106

DHMİ mensupları yardımlaşma vakfına ait dört yıldızlı otelin satış veya kiralama ihalesi ilanı

DHMİ'nin Mahmutlardaki 4 yıldızlı otel satışa çıkarıldı!
31 Ağustos 2021 Salı 15:47

banner108
banner238

KONU: DHMİ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFINA AİT DÖRT YILDIZLI GALAXY BEACH OTELİN SATILMASI VEYA 10 YILLIK SÜRE İLE OTEL İŞLETMECİLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1.    Antalya ili Alanya ilçesi Mahmutlar mevki 3114 parselde bulunan ve ihale şartnamesinde detay bilgileri yer alan (A blok 6+1+Restoran 2424 m2, B blok 6+1 1176 m2 ile C blokta lojman olarak kullanılan 2 nolu 1 daire + Havuzdan müteşekkil) GALAXY BEACH otel binasının satılması veya 10 yıllık süre ile otel işletmeciliğinde kullanılmak üzere kiralanması için kapalı teklif açık artırma usulü ile tahmini bedelsiz olarak ihaleye çıkarılmıştır.
2.    İstekliler söz konusu otelin satın alma ihalesi veya 10 yıllık süre ile otel işletmeciliğinde kullanılmak üzere kiralama ihalesinden yalnız bir tanesine teklif verebilecekleri gibi, ayrı ihale dosyası hazırlamak şartıyla her iki ihale için de teklif verebilirler.
3.    Teklifler Avrupa para birimi “EURO” üzerinden verilecektir.
4.    Söz konusu otele ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Mensupları Yardımlaşma  Vakfından KDV dâhil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
5.    İhaleye katılmak isteyenler satış ihalesi için 1.000.000.-TL(Birmilyon Türk Lirası), kiralama ihalesi için 500.000.-TL (Beşyüzbin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Her iki ihaleye de teklifte bulunmak isteyen istekliler iki ihale içinde ayrı teminat vereceklerdir.
6.    Söz konusu işe talip olanlar İhale şartnamesinin 15. Maddesinde belirtildiği şekilde hazırladıkları ihale dosyasını 7.Eylül.2021 tarihi saat 11.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü giriş katındaki Pembe Salonda bulunan Vakıf personeline makbuz karşılığı teslim edecektir. Bu tarihten önce verilen kapalı teklifler aşağıda açık adresi yazılı olan Vakıf merkezinde bulunan vakıf personeline makbuz karşılığı teslim edecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
7.    İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
8.    Söz konusu işle ilgili olarak daha önce Vakıfa verilen dilekçeler geçersizdir.
9.    İhale 7.Eylül.2021 günü saat 11.30’ da DHMİ Genel Müdürlüğü Binası giriş katında bulunan  Pembe salonda  yapılacaktır.
10.Vakıf yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.     

Adres: Emek Mah. 15.Cad. 7/1 Güney Apt.  06500  Çankaya / ANKARA
Tel:      0 312 215 02 93
Faks:  0 312 215 02 67

banner109
banner110
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.