banner245
banner174
banner113

Karayolları, Alanya'daki arazilerini kamulaştırıyor

banner106

Kamulaştırma ile ilgili şu ilan verildi

Karayolları, Alanya'daki arazilerini kamulaştırıyor

banner108
banner238
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ DUYURUSU 
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyada davalı sütununda isimi belirtilen kişi hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilenara kararı uyarınca;
1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;
2-a) Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel Mahallesinde kain 1092 ada 52 parsel aşağıda tabloda verilen taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacağı,
b)2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,
c) Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,
d) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü'ne adına tescil edileceği;
e) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Vakıfbankası Alanya Şubesine yatırılacağı;f)Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3-a)Duruşma gününün 25/03/2021 günü saat 09:30'de olacağı; b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. maddesi gereğince davalıya davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.
Dosya No Davalı Adı Soyadı İlçe Köy Ada Parsel Vasfı Hisse Oranı
2020/681 FATMA AYDEMİR
MEHMET EMİN BOZ
MEVLÜT BOZ
ŞERİF BOZ
Alanya
Alanya
Alanya
Alanya
KESTEL MH.
KESTEL MH.
KESTEL MH.
KESTEL MH.
1092
1092
1092
1092
52
52
52
52
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
744,73 m²
744,73 m²
744,73 m²
744,73 m²
TAM
TAM
TAM
TAM
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/681 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/01/2021
banner109
banner110
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.