banner247
banner174
banner113

Vural Öger'in mallarını elinde bulunduranlara uyarı

banner106

İstanbul 3. İflas Dairesi, iflas eden, Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Eski adı Holiday Plan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Majesty Otelleri) için alacaklıları toplantıya çağırdı.

Vural Öger'in mallarını elinde bulunduranlara uyarı

banner108
banner238

İstanbul 3. İflas Dairesi, Vural Öger'in kızı Nina Öger'in iflas eden Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Eski adı Holiday Plan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Majesty Otelleri) için alacaklıları toplantıya çağırdı. Söz konusu şirket, 581 milyon lira borçla iflas etmişti.

Toplantı 10 Eylül’de

İstanbul 3. İflas Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ilk toplantının 10 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00'da İstanbul-Çağlayan Adliye Sarayı'ndaki 305 nolu seminer salonunda yapılacağı belirtildi.

Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nden alacağı bulunanların kendilerinin veya vekillerinin toplantıda hazır bulunması istenen açıklamada,''Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri, Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.'' ifade edildi.

Vural Öger’in mallarını elinde bulunduranlara uyarı

Öger Otel İşletmelerinin mallarını her ne suretle olursa olsun elinde bulunduranların, o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla, bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri istene çağrıda ayrıca, geçerli mazeret sunmadan bu malları tevdi etmeyenlerin cezai sorumluluğa uğrayacakları be rüçhan haklarından mahrum kalacakları kaydedildi.

banner109
banner111
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.