banner245
banner174
banner113

Gazipaşa'dan uçmak isteyenler bu haber sizler için! Aman dikkat biletiniz yanabilir!

banner106

Antalya İl umumi hıfzıssıhha kurulundan yeni karar!

Gazipaşa'dan uçmak isteyenler bu haber sizler için! Aman dikkat biletiniz yanabilir!

banner108
banner238

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarihli ve 3601 sayılı “Yurda Giriş Tedbirleri” konulu Genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 04.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.
GÜNDEM:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.
KARAR:
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı’nın 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgesi ile Covid19 virüsünün yeni bir varyantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz etme zorunluluğu getirilmiş ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili olarak uygulanacak karantina koşulları belirlenmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın 26.02.2021 tarihli ve 3281 sayılı Genelgeleriyle de uygulanacak karantina koşullarına, yeni bir karar alınıncaya kadar 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgede belirlendiği haliyle devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Buna göre İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarihli ve 3601 sayılı Genelgesi ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonunda:
1. İlimizde bulunan tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan Ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test ibrazının talep edilmesi zorunluluğu uygulaması ile negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarının yazımız ekinde yer alan İçişleri Bakanlığı’nın 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgesinde belirtilen esaslar çervesinde 15 Nisan 2021 tarihine kadar sürdürülmesine
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, Sınır Kapısı Mülki İdari Amirleri, sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,
   a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
       b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,
   c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 04.03.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Ek-1: İçişleri Bakanlığı’nın 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgesi (2 Sayfa) ve Ek-2: İçişleri Bakanlığı’nın 26.02.2021 tarihli ve 3281 sayılı Genelgesi (2 Sayfa) için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

banner109
banner110
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.