banner247
banner174
banner113

Alanya belediyesi Mahmutlara ADALET getirdi. İşte gerçekler!

banner106

Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar’da yaptığı imar planı revizyonunda rant olduğu iddialarının perde arkasını Gerçek Alanya Gazetesi araştırdı. 

Alanya belediyesi Mahmutlara ADALET getirdi. İşte gerçekler!

banner108
banner238

Revizyonun, rant için değil adaletin sağlanması için yapıldığı ortaya çıktı. Mahmutlar Belediyesi’nde eskiden meclis üyeliği yapan Mustafa Şimşek, yaptığı açıklamada şok eden iddialarda bulunmuş, Mahmutlar’da bulunan 35 dönümlük eğitim alanının yapılan düzenleme sonucu 9 dönüme düşürüldüğünü ifade etmişti. İddialarını sürdüren Şimşek, Eğitim alanının 35 dönümden 9 dönüme düşürüldüğünü daha evvel ifade etmiştim. Araştırmalarım sonucu hemen yanında bulunan sağlık alanının da 27 dönümden 11 dönüme düşürülmüş olduğunu gördüm. Mahmutlar’da kamu alanları ranta kurban gidiyor" İfadelerini kullanmıştı. Ancak, Gerçek Alanya Gazetesi tarafından birçok birimle görüşülerek geniş çaplı yapılan araştırma, Şimşek’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.
MAHMUTLAR BELEDİYESİ BAŞLATTI
Mahmutlar Mahallesi’nde Alanya Belediye Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca tüm siyasi partilerin oybirliğiyle kabul edilen işlem 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu, dönemin Mahmutlar Belediye Başkanlığı’nca başlatılmış ve yerel seçimlerin ardından çalışmalara Alanya Belediyesi’nce devam edilmiş. Yani durup dururken imar planı revizyon kararı alınmamış, Mahmutlar Belediyesi’nce başlatılan iş devam ettirilmiş. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü arasında yeni çevre yolunun Kargıcak’a kadar olan kısmının açılmasına ilişkin protokol imzalanmış. Protokolde imar planındaki mülkiyet sorunlarının 18. Madde uygulaması yöntemiyle çözülmesi sorumluluğunu Alanya ve Antalya büyükşehir belediyeleri, yolun açılması sorumluluğunu ise Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü üstlenmiş. Yine süreç içerisinde Dim Çayı’ndan gelen sulama kanallarının imar planlarına işlenmesi, otogar alanının ve ulaşım bağlantılarının günümüz koşullarına göre yeniden ele alınması, ve bölge genelindeki ulaşım sisteminin, sosyal alan ihtiyaçlarının güncel nüfusa göre yeniden planlanması, vatandaş ile belediye arasında yaşanan mülkiyet ve kamulaştırma sorunlarının çözümü için Mahmutlar Belediyesi’nce başlanılan plan revizyon çalışmasına devam edilmiş.
KONUT ALANI ZORUNLU
İmar planları hazırlandıktan sonra ayrılan sosyal alanların vatandaş tapusundan düşülerek kamu kullanımına geçmesi kamulaştırma yöntemiyle ya da imar kanununun 18. Maddesinin uygulanmasıyla mümkün olabilmekte. 18. Madde uygulanmasında o dönemde vatandaştan ücretsiz olarak yapılacak kesinti oranı maksimum %40 olarak belirlenmiş. Yani belediye 18. Madde uygulaması yaparak vatandaşın 10 dönüm arsasının %40’ına tekabül eden 4 dönümünü yol, park, okul vb. amaçlı bedel ödemeksizin alması mümkün olup, bunun üstündeki kısmı için kamulaştırma bedeli ödenmesi zorunlu. Yasaya göre  belediyeler 18. Madde uygulaması yaparken vatandaşın %40’ını kesip, kalan kısmını yine vatandaşa konut alanı olarak vermek zorunda.
SORUNLAR REVİZYONU ZORUNLU HALE GETİRDİ
Belediyeler 18. madde uygulaması yaparken vatandaştan %40’tan fazla alınması durumunda alınan fazla kısım için eksik alınan vatandaşlardan fazla alınan vatandaşa yer aktarmakta böylece 18. Madde uygulamasına giren herkesten eşit oranda kesinti yaparak adaleti sağlamakta. Ancak vatandaşların yerlerinin değiştirilmesi sorunlar yaşanmasına yol açmakta yeri değiştirilen kişi kendisine verilen yeri beğenmemekte, ya da yerin sahibi olan kişi yeni gelen kişiyi istememekte. Bu durum davalara yol açmakta ve çoğunlukla 18. Madde uygulamalarının iptaliyle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle 18. Madde uygulaması yapılırken herkesin kendi yerinde kalacak şekilde düzenleme yapılması en ideal olanıdır. Bu durumda herkes kendi yerinden yer almakta, diğerlerinin yerlerine gönderilmediği için memnun kalmakta. Mahmutlarda Belediyesi tarafından yapılan imar planı revizyonu, karayolu güzergahı ve servis yollarının işlenmesi, ulaşım sisteminin yeniden oluşturulması, otogarın yeniden planlanması, Dim Çayı sulama kanallarını imar planlarına işlenmesinin yanı sıra bu tip yasal sınır olan %40’tan fazla zayiatı bulunan parsellerin zayiatlarının yasal sınırlar içerisine çekilerek, eksilen sosyal alanların zayiatı az olan parsellere taşınması ve eksik sosyal alanların tamamlanması amacı taşıyor.
OKUL ALANLARI ARTTI
Gündemde olan eğitim alanları ve sağlık alanları açısından plan bütünü incelendiğinde Mahmutlar bütünündeki okul yüzölçümünün 18 dönümden 136 dönüme çıkarıldığı yani bırakın buharlaşmayı okul alanlarının çoğaldığı, okul sayısının ise 13’ten 18’e çıkarıldığı, çevre yolunun güneyinde 10 tane olan okul yerinin 12’ye, çevre yolunun kuzeyinde ise 3 tane olan okul yerinin 6’ya çıkarıldığı haritalarda da görülüyor. Böylece okul alanları mahallelere dağıtılarak çocukların okullara daha kısa sürede ve mesafede ulaşımı sağlanmış. Ayrıca zayiat oranları dengelendiğinden 18. Madde uygulaması yapılmak suretiyle okulların bedelsiz olarak kamuya kazandırılmasının önü açılmış.
ADALET SAĞLANDI
Gündeme taşınan okul alanı ise önceden 47 dönüm olan bir taşınmazla ilgilidir. O dönemdeki imar planında ayrılan okul alanı 47 dönümlük taşınmazın neredeyse 36 dönümünü kapsamakta. Ayrıca aynı taşınmazın yaklaşık 5 dönümlük kısmı da yol ve park alanı olarak planlı. Başka bir ifadeyle 47 dönümlük taşınmazın 42 dönümü kamusal alan olarak planlanmış. Yani zayiat oranı %88 civarındadır. Ancak 18. Madde uygulaması yapılmadığından 47 dönümlük taşınmazın tamamı vatandaş adına tapuludur. Yani belediyeye ait olan bir okul alanının küçültülmesi durumu söz konusu değil. Belediyenin yasal olarak vatandaştan bedelsiz olarak alabileceği oran %40 olup, belediye tarafından yaptırılan plan revizyonu ile parseldeki zayiat oranı %40 seviyesine çekilmiş, 47 dönüm büyüklüğündeki taşınmazın %40’ı zayiat olarak kesildikten sonra kalan yaklaşık 28 dönümlük kısmı konut alanı, 9 dönümlük kısmı ortaokul alanı, 5 dönümlük kısmı ise yol ve park alanı olarak planlanmış.
OKUL ULAŞIMI KOLAYLAŞTI
Okul alanında oluşan 27 dönümlük eksilmeye karşılık farklı mahallelerde %40’tan daha düşük zayiatlı bölgelerde yeni eğitim alanları oluşturulmuş. Böylece hem uygulamadan kaynaklı vatandaş mağduriyeti giderilmiş, hem okul alanlarının bedelsiz olarak kamuya kazandırılmasının yasal altyapısı oluşturulmuş, hem de okul eksikliği hissedilen bölgelerde yeni okullar oluşturularak çocukların daha az yürüyerek okula gitmeleri sağlanmış. Oluşturulan 9 dönümlük okul alanının yer seçimi yapılırken rahat ulaşılabilmesi esas alınmış ve yeni oluşturulan 30 metre genişliğindeki ana trafik arteri kenarında planlanarak herkesin okula rahatça ulaşması hedeflenmiş. Ayrıca  yıllardan beri çözülemeyen mülkiyet problemi çözülerek 9 dönümlük alanın ilkokul alanı olarak tahsisi sağlanmış ve tapuya ilkokul alanı olarak işlenmiş.
ELMA İLE ARMUT KARIŞTI
Gündemde söz konusu parselde daha önceki belediye döneminde yapılan benzer içerikli bir plan değişikliğinin mahkeme kanalıyla reddedildiği, belediyenin aynı plan değişikliğini tekrar yaparak mahkeme kararına uymadığı iddiası da bulunmakta. Burada da parsel bazlı plan değişikliği ile Mahalle bazlı plan revizyonu kavramlarının ne anlama geldiği bilinmediğinden elma ile armut karıştırılmakta. Mahkeme kararıyla iptal edilen işlem parsel bazında yapılan ve okul alanını eksilterek, konut alanını arttıran plan değişikliğidir. Mahkeme yapılan bu plan değişikliğinde şahsa özel işlem yapılması, okul alanının azaltılması, konut alanının arttırılması gerekçesiyle imar mevzuatına aykırılık gerekçesiyle planı iptal etmiştir. Mahkeme kararı yerinde ve doğru bir karardır. Gündemdeki konu ise mahkeme kararının iptal ettiği idari işlemden çok farklı bir konudur. Öncelikle parsel bazlı kişiye özel bir planlama değil, mahalle geneline yönelik bir planlama söz konusudur. Yapılan revizyon plan ile mahalle genelinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve uygulanabilir bir imar planı oluşturulması hedeflenmektedir. Nitekim tüm partilerin oybirliği ile onaylanan imar planı revizyonunda bırakın konut alanlarının artmasını, tersine bazı bölgelerin tarım alanına çıkması nedeniyle konut alanlarında ciddi bir azalma söz konusu olmuştur. Buna karşılık okul alanlarında ve diğer sosyal tesis alanlarında ise artış gerçekleştirilmiş, okullar yürüme mesafelerine göre planlanarak çocukların daha kısa sürede ve daha az yürüyerek okullarına ulaşımı sağlanmış.
SAĞLIK ALANI DÜZENLEMESİ
Yine gündemdeki bir diğer konu olan sağlık tesis alanındaki azalma iddiasına gelince Bir önceki eğitim alanına ilişkin düzenlemeyle aynı gerekçeye bağlı olarak vatandaşın yürüme mesafesi içerisinde sağlık ocaklarına ulaşımının sağlanması amacıyla mevcut plandaki sağlık tesis alanları plan geneline dağıtılmış. Böylece hem bölgesel ölçekteki zayiat oranlarının mümkün olabildiğince %40 sınırında kalması hedeflenmiş, hem de kamulaştırma vb. zorunluluklarla kamunun zarar görmesi engellenmiştir. Plan revizyonu ile plan genelinde yaklaşık 35 dönüm olan sağlık tesis alanı büyüklüğü 52 dönüme çıkarılmış, 4 olan sağlık tesis alanı sayısı ise 8’e çıkarılmış. Gündemde taşınan ve sağlık alanında eksilme olduğu iddia edilen parsel ise yaklaşık 66.5 dönümlük bir parsel iken bunun yaklaşık 28 dönüm konut alanı olarak planlanmıştır. Zayiat oranı %58 seviyesindedir. Yapılan revizyon da ise yine %40 zayiat oranı esas alınarak düzenleme yapılmış. Sağlık alanı yine ulaşılabilir bir konumda 30 metrelik yol kenarında planlanmış, otopark alanlarıyla desteklenmiş ayrıca gerekli miktarda yol ve park alanları oluşturulmuş. Önceki planda 27 dönüm olan sağlık alanı büyüklüğü yeni planda 11 dönüme düşmekle birlikte revizyon kapsamında toplam sağlık alanı büyüklüğü ise 35 dönümde 52 dönüme çıkarılmış. Böylece sağlık alanları mahalle geneline yayılması sağlanarak halkımızın daha çabuk sürede ve daha kısa mesafe içerisinde sağlık hizmeti almasına yönelik sağlık ocağı yerleri oluşturulmuş. Önceden 4 tane olan sağlık ocağı yeri, revizyon planda 8 e çıkarılmış. Ayrıca yapılan revizyon ile yıllardır çözülemeyen mülkiyet problemi çözümlenmiş ve 11 dönümlük müstakil parsel sağlık tesis alanı vasıflı olarak tapuya işlettirilmiş. 
banner109
banner111
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.