banner113

ALANYA'DAKİ PLANDA ALİ CENGİZ OYUNU MU?

banner106

Alanya Tosmur’da 5.5 dönümlük değerli arsanın 2018 yılında yapılan 18. madde uygulamasının usulsüz olduğu iddia edildi. Harita Mühendisi Ali Taşar'ın, bazı hissedarları mağdur edip, bir grup hissedara ise büyük avantaj sağladığı ileri sürüldü

ALANYA'DAKİ PLANDA ALİ CENGİZ OYUNU MU?
28 Nisan 2022 Perşembe 08:53

banner108
banner238

Alanya'nın Tosmur Mahallesi, 240 Ada, 8 Parsel'de bulunan 5 bin 580 metrekarelik arsanın 2018 yılında yapılan 18. madde uygulamasının yasalara aykırı olduğu iddia edildi.
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulamasını hazırlayan Harita Mühendisi Ali Taşar'ın, usulsüz yöntemlerle bazı hissedarları mağdur ettiği, bir grup hissedara ise büyük avantaj sağladığı ileri sürüldü. Taşar'ın bazı hissedarların parsel içerisindeki haklarını belirli bir alana toplayıp, arazilerini değersizleştirdiği ileri sürülürken, bir grup hissedar lehine de usulsüz yöntemlerle değişiklikler yaptığı belirtiliyor.
DOSYADA ŞAİBE Mİ VAR?
Ali Taşar’ın dosyasını hazırladığı ek-1 uygulaması kapsamında Hüseyin Zorbey’e ait kök parsel olan Tosmur Mahallesi, 201 parselde hisse satışını 02.10.2001 tarihinde aldığı, Mustafa Bacak’ın da hissesinin olduğu, buna rağmen hazırlanan 3194/18 uygulaması dosyasında işlemlerin 09.05.1985 öncesi gibi gösterilerek evrakta sahtecilik suçunun da işlendiği ileri sürülüyor.
İŞLEM DOSYASI KADASTRO'DA VAR MI?
18 uygulamasında işlemleri hazırlayan harita mühendisinin, encümen kararları ile birlikte hazırladığı dosyayı Kadastro'ya Ek-1 ile birlikte bildirmesi gerekirken, Ek-1 dosyasının kadastroda ve Alanya Belediyesi'nde olmadığı iddia edildi.
İŞLEMLER NE ZAMAN YAPILDI?
Alanya Belediye Encümeni'nin 25.10.2018 tarih ve 1681 sayılı kararıyla kabul edildiği ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 22. 11.2018 tarih ve 1680 sayılı kararıyla onaylandığı, daha sonra parselasyon planı 212 ada 5 nolu parselde 2981/3290 EK-1 maddesi uygulaması yapıldığı belirtilerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 20.12.2018 tarih ve 1816 sayılı kararıyla tekrar onaylatıldığı belirtiliyor.
MEVZUAT NE DİYOR?
2981 sayılı yasaya eklenen ve 07.06.1986 tarih ve 19 130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 22.05.1986 tarih ve 3290 sayılı Yasanın Ek Madde 1'deki şartların varlığı halinde, hisseli kadastral parseller müstakil imar parseli haline dönüştürülebilir.
Bu koşullar da; söz konusu yasanın yürürlük tarihinden önce (07.06.1986) özel parselasyona dayalı veya hisse karşılığı satın alınan yer olmasıdır. Bu hususun encümen kararında mutlaka belirtilmesi gerekir.
2981 sayılı yasanın Ek 1. maddesi 3194 sayılı yasanın 18. maddesinden farklı olarak, özel parselasyona dayalı olarak veya hisse karşılığı satın alınan yerlerin müstakil olarak tahsis edilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Bu madenin uygulanabilmesi için, yukarıda sayılan şartların yanında parselasyon kapsamına giren taşınmazlara ilişkin imar kanununun yürürlüğünden önce onaylı özel parselasyon ve/veya tapuda şerh edilmiş rızai taksim sözleşmesinin bulunması, özel parselasyonun belediye, tapu, noter gibi resmi bir kuruma sunulmuş olması gerekmektedir.
Sadece parsellerin imar planı uygulaması yapılırken uyulacak esaslar belirlenmiş, bir parseli yapı ruhsatı almaya uygun hale getirirken yapılacak işlemler kanunlarla açıkça çerçevelenmiş olmasına rağmen mevzuatın arsa sahibi, harita mühendisi ve belediye tarafından kanunlara aykırı olarak delindiği ve menfaat sağlandığı ileri sürülüyor.
EMSAL KARAR
6. Dairesi
Esas: 2010/1740
Karar: 2013/809
Karar Tarihi: 13.02.2013
"Bu durumda parselasyon işlemine konu düzenleme sınırında 2981/3290 sayılı yasanın ek: 1. maddesinin uygulanmasına ilişkin koşulların bulunup bulunmadığının, şartların varlığı halinde 3194 sayılı yasanın 18. maddesi ile 2981/3290 sayılı yasanın Ek: 1. maddesi esaslarına uygun şekilde işlem tesis edilip edilmediğinin, yukarıda sözü geçen belgelerin bulunup bulunmadığı araştırılıp, gerekirse yerinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak karara bağlanması gerektiğinden, mahkeme kararının temyiz edilen kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir."
‘4 RESMİ KURUMDAN GEÇEN İŞTE USULSÜZLÜK OLMAZ’
Konuyla ilgili Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Harita Mühendisi Ali Taşar, "Bu iddialar kesinlikle asılsız. Bu dosyalar hem Alanya Belediyesi’nden, hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden, hem Kadastro Müdürlüğü’nden hem de Tapu Müdürlüğü’nden geçiyor. 4 tane resmi makamdan geçen işte usulsüzlük olmaz” ifadelerini kullandı.
Taşar, gelecek günlerde konuyla ilgili teknik bir açıklama da yapacağını belirtti. Yeni Alanya 

banner109
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.