banner113

CHP'li Demirciden kent disiplini vurgusu

banner106

CHP Alanya belediye meclis üyesi Erkan Demirci, kentte disiplinin kalmadığına dikkat çekti

CHP'li Demirciden kent disiplini vurgusu
05 Nisan 2022 Salı 18:23

banner108
banner238

Alanya belediyesinin faaliyet raporuna onay verdiklerini ifade eden Demirci sözlerini şu şekilde sürdürdü.

Sayın başkan, sayın meclis üyeleri ve değerli katılımcılar,

Alanya Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporuna ilişkin partim adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm birim müdürlerimize ve belediye bürokrasimize teşekkür ediyoruz. Bir yıl boyunca Alanya için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını iyi biliyorum. Parti olarak emekçiler baş tacımızdır. Bu nedenle biraz sonra yapacağım tespit ve eleştiriler emekçi arkadaşlarımıza değil, belediye üst yönetimine olacaktır. Belediyemiz yönetiminin de tespit ve eleştirilerimizi dost tavsiyesi olarak değerlendirilmesini ve içeriklerine göre belediye icraatlarında gerekli düzeltmelerin yapılmasını umuyoruz. 

Faaliyetler öncesinde bütçe rakamlarından başlayalım. 

2021 yılı gelir bütçesi 509 milyon TL iken, tahakkukumuz 721 milyon, net tahsilâtımız 528 milyon TL olarak gerçekleşmiş, tahsilât oranımız %73 olmuştur. İçinde bulunulan ekonomik koşullarda diğer pek çok belediye ile kıyaslayınca gelir bütçesi performansını yeterli bulduğumuzu ifade etmek isterim. 

Tahsil ettiğimiz 528 milyon liranın 175 milyon lirasını yani yaklaşık %33’ünü vergi gelirlerden elde etmişiz. Vergi gelirlerinin ise yaklaşık 107 milyon lirası yani %61’ini mülkiyet üzerinden alınan vergilerinden almışız. En önemli kalemi de bina vergileri oluşturmuş. Bunun dışındaki arazi, arsa, ilan reklam, çevre temizlik, eğlence, işgaliye gibi kalemlerde tahsilât oranlarımız çok düşük kalmış. 

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri adı altında 112.8 milyon lira gelir elde etmişiz. Yani tahsil ettiğimiz gelirimizin %21’ini bu kalemden elde etmişiz. Bu kalem içerisinde yer alan kira ve ecri misil gelirlerimizde tahsilatlarımız çok düşük kalmış.

2021 yılında resmi olarak 9.5 milyon TL bağış ve yardım almışız ki bu tutar gelirlerimizin yaklaşık %2’sini oluşturmuş. 

Faaliyet raporunda diğer gelirler adı altında ifade edilen kalemde ise 169.2 milyon lira fon toplanmış. Yani gelirlerimizin yaklaşık %32’si bu kalemden elde edilmiş. Merkezi idare vergi gelirlerini içine alan bu kalemde merkezi idareden yaklaşık 143 milyon TL gelir elde etmişiz. Bu kalem içerisinde yer alan kamu harcamalarına katılım payları, idari para cezalarında tahakkukları yapmışız ancak tahsilât oranlarımız yine düşük kalmış. 

2021 yılında sermaye gelirlerimiz bütçemizin yaklaşık %12’sini oluşturmuş ve bu kalemde 61.4 milyon lira gelir elde etmişiz. Bu gelirin tamamı arsa satış gelirlerinden elde etmiş. Bu noktada Milli eğitim Bakanlığı’na ve SGK’ya borçlarımıza mahsuben yapılan satışlar dışında ki, SGK ile yapılan satış protokolüne karşı çıktığımızı bir kez daha ifade etmek isterim, diğer satışlar imar uygulaması sonucu oluşan belediye hisselerinin satışından ibarettir. SGK ile yapılan protokol dışında diğer hususlarda gayrimenkullerimize sahip çıkan belediyemizi bu açıdan tebrik ediyorum. 

Gider bütçesine gelince;

2021 yılı gider bütçesi 2020 yılından devirle birlikte 586 milyon TL iken, 453 milyon TL harcanmış, 29 milyon TL’si iptal edilmiş, kalan 104 milyon TL’si ise 2022 yılına devredilmiştir. Gerçekleşme oranı %77.3 olmuştur. Personel giderlerimiz yaklaşık 55 milyon lira olup, toplam giderlerimizin %13’ü personel gideridir. 

Sosyal güvenlik kurumuna yatırılan primler yaklaşık 8 milyon lira ile giderlerimizin yaklaşık %2’sini oluşturmuştur. Tahakkuk eden primlerin yatırılma oranı %96 olup, belediyemiz bu konuda başarılıdır. 

Ancak personellerle ilgili bu konulardan bahsetmişken partimiz adına ilkesel bir serzenişimizi de buradan ifade etmek isteriz. Çalışmadan maaş almaya çalışanlar ve kaytaranlar dışında belediye emekçilerimizin kadrolarına uygun konumlarda çalıştırılmaları gerektiğini, layıkıyla çalışmayanların ise kadrolarıyla uyumsuz görev değişikliği yoluyla değil, yasa da ve mevzuatta tanımlı yöntemlerle cezalandırılmaları gerektiğini buradan bilhassa ifade etmek istiyoruz.

2021 yılında mal ve hizmet alım giderlerimiz 249 milyon TL ile toplam giderlerimizin %55’ini oluşturmuştur. Bu kalemde en büyük harcama 145 milyon lira ile hizmet alımlarında, ikinci en büyük harcama ise 62.6 milyon TL ile tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında gerçekleşmiştir. 145 milyon TL tutarındaki hizmet alımının yaklaşık 102 milyon TL’si müteahhitlik hizmetleri için harcanmıştır ki, bazı yatırımları yer seçimi ve fayda/ maliyet açısından eleştirsek de çok geniş bir yelpazede çalıştığı için belediyemiz bu faaliyeti açısından grubumuzdan geçer not almıştır.  Bununla birlikte 21.5 milyon lira taşıt ve iş makinesi kiralama gideri, 3.5 milyon lira mahkeme gideri gibi kalemlerin bir miktar daha tasarruf ve uzlaşı yoluyla düşürülmesinin mümkün olabileceğini düşünüyoruz. 

Temsil ve ağırlama giderleri yaklaşık 6 milyon lirayla giderlerimizin %1’ine tekabül etmektedir. Alanya’ya gelen misafirlerin ağırlanması, belediyemizin fuar ve organizasyonunda temsili açısından diğer kalemlerde tasarrufa giderek tanıtıma yönelik bütçenin arttırılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. 

2021 yılında mamul mal alım, bakım ve onarım giderlerimiz yaklaşık 25 milyon lirayla toplam giderlerimizin %5.5’ine tekabül etmiştir Bu kalemde harcanan 25 milyon liranın yaklaşık 19 milyon lirası bakım ve onarım gideri olarak harcanmıştır.  

Belediyemiz 2021 yılı içerisinde 2.3 milyon TL faiz ödemesi yapmıştır. Aynı dönemde yaklaşık 8.4 milyon TL cari transfer yapılmış, bunun 2.5 milyon lirası sosyal yardımlar için kullanılmıştır. 

2021 yılı içerisinde sermaye gideri olarak yaklaşık 127 milyon lira harcanmıştır ki, toplam giderlerimizin %28’ine tekabül etmektedir.  Sermaye giderleri içerisinde en büyük pay 92 milyon lirayla gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde gerçekleşmiştir.  Bu harcamanın yaklaşık 55 milyon lirası yol yapımı için, 19 milyon lirası hizmet binası yapımı için, 12 milyon lirası da sosyal tesisler için yapılmıştır. Aynı kalem içerisinde yer alan en düşük harcama ise yaklaşık 790.000 TL ile kamulaştırma giderinde olmuştur. Kamulaştırmaya ilişkin belediye başkanımızın söylemleri hatırlandığında belediyenin üzerindeki kamulaştırma yükünün toplam giderlerin sadece binde 1.7’sine tekabül etmesi faaliyet raporunda ifade edilen kamulaştırma tutarının doğruluğu hakkında tereddütlerimizin oluşmasına yol açmıştır.  

Sonuç olarak gelir ve gider bütçelerini rakamsal bazda kıyasladığımızda Alanya Belediyesi’nin 2021 yılında 528 milyon lira gelirine karşılık, 453 milyon lira harcama yaptığı gelir gider farkının belediyenin lehine yaklaşık 75 milyon lira olduğu görülmektedir. Alanya Belediyesi 2021 yılında giderinden çok gelir elde etmiştir.

Bütçe dengeleri ve faaliyet raporu açısından belediyemiz grubumuzdan geçer not almakla birlikte, gerçekleştirilecek yatırımlarda yeterince şeffaf olunmaması, geçen dönemde mevcut olan katılımcı ve uzlaşmacı belediyecilik anlayışının bu dönemde terk edilmesi, yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy biten kent disiplinine sahip çıkılamaması, gerek kıyıda, gerekse karada imar denetimlerinin yetersizliği nedeniyle belediye yönetimini bir kez daha Alanya’nın marka değerini korumaya davet ediyoruz. 

Gelir ve gider bütçe analizinden sonra 2021 yılında yapılan yatırımlarla ilgili performans bilgilerini analiz ettiğimizde; 

Alanya Belediyemizi özellikle kırsalda yol, altyapı ve sanat yapısı yapımı konusunda istekli ve başarılı bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Bununla birlikte kent merkezinde maalesef aynı derecede başarılı olmadığımızı, eski beldelerde ve Alanya kent merkezinde pek çok caddede kaldırım yapımı ve asfaltların yenilenmesi konusunda yetersiz kaldığımızı da ifade etmeden geçemeyeceğim. Bu yıl Alanya ilçe merkezinde yıpranan asfaltların yenilenmesi ve bilhassa kaldırım yapımı konusunda çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

İmar planı bulunmayan mahallelerimizde gerçekleştirilen kültür merkezi, spor salonu düğün salonu, çok amaçlı salon, hobi bahçesi, çarşı gibi yatırımları genel olarak faydalı bulmakla birlikte bu yapıların planlı ve ruhsatlı bir şekilde yapılması gerektiğini ve bu konuda vatandaşa örnek olunması gerektiğini düşünüyoruz. Benzer şekilde imar planı bulunan alanlarda da daha önce etüt edilerek tespiti yapılmış park, çocuk bahçesi gibi açık alanların fonksiyonlarına uygun olarak kullanılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 

Merkezde devam eden kapalı pazar alanı, ticaret, sinema ve kütüphane alanının doğru bir yatırım olduğunu düşünmekle birlikte, bodrum katta yapılacak olan otoparklardan bir tanesinin iptal edilmesini doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Deniz altından tüp geçişlerin, deniz üstünde havalimanlarının yapılabildiği günümüz teknolojik koşullarında her türlü sorunun aşılabileceğini, burada gerçekleştirilecek otopark yatırımının en az sinema, kütüphane ve pazar alanı kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyor, belediyemizin otopark konusunda çok geç olmadan bir kez daha düşünmesini talep ediyoruz.  İkinci otoparkın projeden çıkarılması konusunda da eğer ihale götürü bedel üzerinden yapıldıysa eksilecek imalatların ihale bedelinden düşülmesi konusunda gerekli düzenlemeyi yapacağınız ve belediyemizin menfaatlerini kollayacağınız hususunda size güveniyoruz. Benzer şekilde eksik imalat nedeniyle ihale süresinin de kısaltılmış olduğunu umuyoruz. İhalenin götürü bedel üzerinden mi yoksa birim fiyat üzerinden mi yapıldığı, götürü bedel üzerinden yapıldıysa ihale bedeli ve süresinde de eksiltme olup olmadığı konusunda kamuoyuna açıklama yaparsanız memnun oluruz. Yine belediye yatırımlarının bulunduğu taşınmazlarda yapılacak olan yatırımın künyesinin; yani işin adı, ihale süresi, ihale bedeli, yüklenici firma adı vb. bilgilerin yer aldığı bilgilendirici panoların şeffaf belediyecilik anlayışınızla uyumlu olarak bulunması gerektiğini de bu vesileyle hatırlatmak isteriz. 

8 yıldır ifade edilip, bir türlü başlanılamayan kent meydanı projesinin de bir an önce başlaması gerektiğini ifade ediyor, tıpkı kapalı pazar alanı projesinde olduğu gibi bu projede de otopark çözümlemelerinin mutlaka yapılması gerektiği konusunda belediyemizi uyarmak istiyoruz. Ayrıca iskele bölgesindeki çökmeden kaynaklı çirkin ve tehlikeli görüntünün de sezon öncesi bir an önce ortadan kaldırılması için belediyemizin yaptırım yetkisini kullanmasını bekliyoruz. 

Keykubat Plajına mahmuz yapımına ilişkin fikrimizin değişmediğini ve Alanya’nın kaderini etkileyecek bu projeye yeterli veri elde edilmeden ve kamuoyunun tüm katmanlarında uzlaşma ortamı yakalanmadan başlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Unutmayalım ki doğaya yapılan her müdahalede doğa galip gelmiştir. Derelerin üzerlerinin kapatılmasından tutun, kıyılarda yapılan mendirekler, turistik iskeleler, hesler, belki bir tarafta istenilen sonuca ulaşmış olabilir ama başka tarafları olumsuz etkilemiştir. Şehir merkezinde yapımı düşünülen mahmuzun da Mahmutlar Plajına ya da diğer plajlarımıza uzun vadede mutlaka etkileri olacaktır. Bize göre en doğrusu denizlerimize, kumsallarımıza ve derelerimize insan kaynaklı yapılan müdahaleleri engellemek, kumsal işgaline izin vermemek, sorunlara maliyet hesabı yapmadan doğanın dengesini bozmayacak şekilde müdahale etmek en doğru çözüm olacaktır.  

Faaliyet raporunda 2021 yılı içerisinde 176 adet bina, işyeri, dükkân vb. yerlere yapı tatil zaptı düzenlendiği ve encümen kararlarına istinaden 15 adet yerin yıkımının gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. 

Belediyemiz maalesef kent disiplini konusunda kamu yararı ve kişisel yasa tanımazlık kavramları arasında sıkışıp kalmıştır. Yatırımcıya zarar vermeyeyim kısır döngüsü içerisinde Alanya’nın marka değeri zarar görmektedir. Bir kaç kişi ya da grubun başına buyruk olarak tamirat ya da tadilat görüntüsü altında yaptığı mevzuata aykırı eklenti ve faaliyetler nedeniyle kurallara uyarak yaşayan, esnaflık yapan ya da çalışan diğer insanların zarar görmesi, haksız rekabete uğraması kabul edilebilecek bir şey değildir. Kurallara uyan bir Alanyalı, benim belediyem yanlış yapılmasına izin vermez, benim belediyem benim hakkımı sonuna kadar savunur, ben belediyeme güveniyorum diyebilmelidir. Maalesef Alanya Belediyesi Aydap’tan, Ulaş’a, Ulaş’tan Okurcalar’a kadar kent disiplini konusunda kamuoyu nezdinde bu güveni kaybetmiştir. Bu konularda halkın güveninin yeniden kazanılması şarttır. Kent disiplini konusu önümüzdeki günlerde Alanya Belediyesi’nin önceliği olmalıdır. 

Faaliyet raporunda da ifade edilen Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yürütülen Gönül Pınarı projesi hakkında da bazı bilgiler almak istiyoruz. Bizler bu proje kapsamında giysi kumbaralarında toplanan giysilerin ücretsiz olarak ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını biliyor ve bu projeyi destekliyoruz. Ancak bu işin bir şirkete ihale edildiği ki faaliyet raporunda da bir özel şirket ismi telaffuz ediliyor, toplanan giysilerin bu şirkete verildiği ve bunun karşılığında belediyenin gelir elde ettiği yönünde bilgiler alıyoruz. Bilgi kirliliğinin önlenmesi adına sizden ya da birim müdürümüzden bu konuda bir açıklama bekliyoruz. İhtimal vermiyorum ama eğer söylenildiği gibi halkımızın ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kumbaralara bıraktığı giysiler gerçekten bir şirkete geri dönüşüm görüntüsü altında satılıyorsa durumun bir an önce düzeltilmesi şarttır. 

Burada bahse konu etmediğimiz diğer faaliyetlerle ilgili belediyemizi başarılı bulduğumuzu ifade ediyor, belediyemize ve birim amirlerine başarılı faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

Faaliyetlere ilişkin bazı rakamları ifade edip, bazı sorularla konuşmamamı sonlandırmak istiyorum.

Faaliyet raporuna göre belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün uhdesinde olan yol, kaldırım, bisiklet yolu, drenaj yapım çalışmaları için 2021 yılında 200.000 m² hedef koymuşsunuz ama 33.982 m²’sini gerçekleştirebilmişsiniz. Yani hedefin yaklaşık %17’sini tutturabilmişsiniz. Yol yapımı konusunda Fen İşleri Müdürlüğümüzü başarılı bulan birisi olarak bu konuda açıklama yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca konuşmamın bir kısmında da ifade ettiğim üzere ilçe merkezinde asfalt yenileme ve kaldırım çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 

Belediyemiz plan ve proje müdürlüğü 2021 yılı için 13.150 hektar hâlihazır harita yapımı için hedef koymuş ama sadece 474 hektar hâlihazır harita yapılmış, hedefin gerçekleşme oranı %3,6’da kalmıştır. Yine aynı müdürlüğümüz 2021 yılı için 13150 hektar alanda imar planı yapmayı hedeflemesine rağmen sadece 1174 hektarlık alanda imar planı yapabilmiş, hedefin gerçekleşme oranı sadece %9 olmuştur. Son olarak imar uygulaması yani 18. Madde uygulaması yapılacak olan alan büyüklüğü 5500 hektar olarak belirlenmiş, fakat sadece 384 ha alanda imar uygulaması yapabilmiştir. Hedeflenen imar uygulamalarının gerçekleşme oranı %7’de kalmıştır. Burada gerçekleştirilen rakamlarda bizce sorun yok. Sorun hedeflerde. Alanya kent merkezinde planlı alanların tamamının yaklaşık 1900 hektar olduğu düşünüldüğünde Alanya’nın bütünündeki planlı alanları yaklaşık 20.000 hektar olarak varsayabiliriz. Bu durumda 13150 hektar alanda hâlihazır harita yapımı ve imar planı yapımı hedeflenmesi, 5500 hektar alanda 18. Madde yapımı hedeflenmesi pek gerçekçi olmamış ki sonuçta bunu gösteriyor zaten. Belediye başkanı olarak bu faaliyet raporunu gördüğünüzde mutlaka siz de hedeflerdeki bu sapmanın gerekçelerini sorgulamışsınızdır. Bu üç konuda yani hâlihazır harita yapımı, imar planı yapımı ve 18. Madde uygulaması yapımı konularında eğer hedeflerin gerçekçi olduğuna inanıyorsanız 2021 yılı içinde niçin hedeften bu kadar sapıldığını bir kez de hem bizlere, hem de halkımıza sizin ya da ilgili birim müdürümüzün açıklamasını rica ediyoruz.

Konuşmamda da vurguladım bizler halkın yönetime katkı koyduğu, katılımcı ve uzlaşmacı bir belediye istiyoruz. Faaliyet raporunda belki çok önemli olmayan bir konu ama ifade etmeden geçmeyeceğim. 2021 yılında halkın yönetime etkin katılımını sağlamak amaçlı kendinize 3 adet anket hedefi koymuş olmanıza rağmen sadece 1 adet anket yapmışsınız. Benzer şekilde hizmet kalitesini yükseltmek amaçlı belediye çalışanlarıyla 2021 yılında 2 anket yapacağım demişsiniz ama 1 anket yapmışsınız. Eğer o anket de basına yansıyan anketse ikincisini iyi ki yapmamışsınız diyoruz. Halkın yönetime etkin katılımını sağlamak ve belediye çalışanlarının verimliliğini artırmak konularındaki eleştirilerimize kulak vermenizi bir kere daha rica ediyoruz. 

Belediyemizin devam eden yatırımlarından su dolum tesisinin 2021 yılı içinde bitirmeyi hedeflemenize rağmen sadece %5’ini tamamlayabildiğinizi faaliyet raporunda ifade etmişsiniz. Yine imar planı olmadan inşaatı devam eden bu yatırımın planlı ve ruhsatlı olarak yapılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyor, gecikmenin sebebini merak ediyoruz.

Hepimiz Alanya’ya hizmet edebilmek için buradayız. Alanya Belediyesi’nin faaliyet raporu bizlerin de faaliyet raporu. Bunun iktidarı ve muhalefeti yok. O yüzden makul bir gerekçesi yoksa bu tip yüksek hedefler koyup, gerçekleştirememek maalesef hem sizin hem de bizim performansımıza zarar veriyor. Bu söylediklerim sadece bir takım rakamlar değil. Koyulan hedefler doğrudan bütçeyi etkiliyor, bu hedeflerin gerçekleştirilememesi belediyemizin faaliyetlerine zarar veriyor. 

Sayın başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım ve değerli katılımcılar CHP grubu olarak biraz zamanınızı aldık biliyoruz, ancak faaliyet raporları özünde belediyenin yapmış olduğu icraatların bir yıllık karnesidir. Bu açıdan çok önemlidir. Muhalefet açısından bizlerin görevi, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmektir. Burada yapılan tüm eleştiriler Alanya’nın geleceği ve marka değerinin korunması amacıyla yapılmış ve parti grubumuzun görüşlerini yansıtmaktadır.  Ne Alanya Belediyesi’ne, ne de şahıslara yönelik değildir. Bunun böyle algılanması temennisiyle yukarıda ifade ettiğim eleştiriler dışında kalan konularda belediyemizi başarılı bulduğumuzu dolayısıyla Alanya Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporuna grup olarak geçer not verdiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Gündem konusu hakkında grup görüşümüz eleştirilerimizin dikkate alınması temennisiyle faaliyet raporunun kabulü yönünde olacaktır. 

banner109
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.