banner113

DEVA PARTİSİNDEN ALANYA TEŞKİLATINDAN İMAR PLANI AÇIKLAMASI

banner106

DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanı Av. Ahmet Çakan, basın bülteni yayınladı.

DEVA PARTİSİNDEN ALANYA TEŞKİLATINDAN İMAR PLANI AÇIKLAMASI
31 Ekim 2022 Pazartesi 14:49

banner108
banner238

Çakan bültendede şunları ifade etti. 
İmar planlarında yapılacak değişiklikler, gerek biçim gerekse de içerik açılarından yasaya uygun olarak yapılmak zorundadır.  

İmar planı değişiklikleri idari bir tasarruftur. Bu nedenle de, alınacak kararların yetki, şekil, konu, sebep ve maksat yönlerinden hukuka uygun olması zorunluluğu vardır. 

Bu imar planı değişikliğinde esas irdelenmesi gereken sorun yetki, şekil ve konu unsurlarından ziyade;
 - “Sebep unsuru”, idareyi bu işlemi yapmaya sevk eden fiil veya objektif hukuki bir durumdur. İdareyi plan değişikliği kararına sevk eden sebebin hukuka uygun olması meclis kararının sebep gerekçesinde gösterilmemişse, işlem, kamu yararına ve hizmetin gereği icabı olmalıdır. İdareye tanınan takdir yetkisi de mutlak ve sınırsız değildir.
- “Maksat unsuru”, idari işlemle umumi ihtiyaçların karşılanması, kamu hizmetlerinin gereğinin yerine getirilmesi ve kamu yararının gerçekleştirilmesidir. Şahsi ve siyasi amaç güdülmesi, bir grubu himaye maksadı güdülmesi, idari işlemi hukuka aykırı kılar.
Bu imar planı değişikliğinde karşılaşılan durum ise çok daha vahimdir. Gerekçesiz belediye meclis kararıyla plan değişiklikleri yapılmaktadır. Bu kararların gerekçelendirilmesi kadar, gerekçelerin içeriği de önemlidir. Gerekçelerde, plan değişikliği gereksinimini ortaya çıkaran nedenler ve sorunlar ile bunlara getirilen çözüm önerilerinin açıkça belirtilmesi gerekir.
İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarından da anlaşıldığına göre, imar planlarındaki değişikliklerde kamu yararının içeriği, değişikliği zorunlu kılan şartlarla belirlenmektedir. Anayasa Mahkemesinin kararlarında da "kamu yararı" konusunun nasıl yorumladığına ilişkin ifadelerine göre;  "Kamu yararı, kişinin ve toplumun huzur ve refahını sağlamak anlamına gelir". Danıştay 6. Dairesi de kararlarında kamu yararına olduğu kanıtlanmamış plan değişikliklerini yasaya aykırı bulmaktadır. Aynı zamanda, Danıştay, imar planında sonradan değişiklik yapılabilmesinin, ortada imar açısından kamu yararına uygun düşen kesin ve zorunlu nedenlerin varlığına bağlı olduğu görüşündedir.
 
Deva Partisi Alanya İlçe Teşkilatı olarak yürürlükteki 3194 sayılı İmar Yasası çerçevesinde hazırlanan İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre ALANYA İLÇESİ OBA MAHALLESİ 2771 PARSEL DOĞUSUNDAKİ PARK ALANI VE GÜNEY BATISINDAKİ BELEDİYE HİZMET ALANI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ yukarıda belirttiğimiz  “sebep unsuru “ ile “maksat unsuru “ açısından ve yerel yönetimlerde şeffaflık ilkesi gereğince Alanya Belediyesi ilgililerince kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz .
 

banner109
banner110
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.