banner113

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN DÜZENLEDİĞİ YENİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DERHAL UYGUNLANMALIDIR

banner106

Antalya Barosu Alanya Temsilciliği basın açıklamasında bulundu

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN DÜZENLEDİĞİ YENİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DERHAL UYGUNLANMALIDIR
05 Temmuz 2022 Salı 19:01

banner108
banner238

Alanya Baro temsilcisi Avukat Servet Çamcı '20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiş ücretler ile uzlaştırma, arabuluculuk ücretleri resmi ve gayrı resmi enflasyon rakamlarının gerisinde kalmıştır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi açıklandıktan bugüne kadar geçen süreçte kira bedelleri, temel ihtiyaç maddeleri, benzin, kağıt vb giderler kat kat artmıştır. Bazı gider kalemlerinin yaklaşık olarak 4 kat arttığı bir ortamda, 2021 Kasım ayında bir önceki yılın ücretleri üzerinden yapılan yaklaşık yüzde 25 oranlı artış ülkenin ekonomik koşullarıyla hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Gerek Türkiye Barolar Birliği gerekse Baromuz tarafından, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi talebi defalarca Adalet Bakanlığına iletilmiştir. Bu taleplerin karşılanmasına yönelik herhangi bir adım atılmamıştır.

Türkiye Barolar Birliği, ortak çalışma taleplerinin Adalet Bakanlığınca kabul görmemesi üzerine 05.06.2022 tarih 2022-1257 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile “2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin maktu ücretlere ilişkin kısmının T.C. Merkez Bankasından alınan Mayıs Ayı TÜFE yıllık değişim oranı olarak tespit edilen ‘%73.50 oranında artırılarak Adalet Bakanlığına üst yazı ekinde onay için gönderilmesine, üst yazıda tarifenin 2023 tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanana kadar geçerli olmak üzere hazırlandığının, yasa gereğince Ekim ayı sonuna kadar 2023 tarifesi hazırlığının yapılarak ayrıca gönderileceğinin belirtilmesine” karar vermiştir. 

T.C. Merkez Bankasının Mayıs ayı TÜFE yıllık değişim oranı (%73,50) üzerinden maktu ücretlere artış yapılarak hazırlanan 2022 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 13 Haziran 2022 tarih 19387 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. Kaldı ki gerçek enflasyon rakamları ve fiyatlardaki artışlar gözetildiğinde Türkiye Barolar Birliği tarafından talep edilen ve kabul görmeyen %73,50 oranındaki artış bile mevcut ekonomik durum karşısında avukatlar açısından yeterli olmayacaktır. 

Avukatlar için büyük bir aciliyet teşkil eden bu konu hakkında, aradan geçen süre içerisinde bir adım atılmamış; Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve barolarla konunun çözümüne ilişkin herhangi bir diyalog kurma gereği görmemiştir.
Ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte satın alma gücünün dayanılmaz derecede düşmesine karşılık, avukatlık ücretleri bu ekonomik koşullar düşünüldüğünde adeta erimiştir. Meslektaşlarımız açısından mevcut durum tahammül edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Asgari ücretle çalışan birçok meslektaşımız temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamazken, ofisleri bulunan meslektaşlarımız kira bedellerini, Bağ-Kur primlerini ödeyememektedir. Geçtiğimiz dönemde intihara sürüklenen meslektaşlarımızın acısı hala kalplerimizdeyken ilerleyen süreçte benzer durumları yaşanması ihtimali maalesef yüksektir. 
Özellikle genç meslektaşlarımız açısından mesleğin sürdürülebilirliği iyice zorlaşmış, umutsuzluk duygusu tarihte görülmediği derecede artmıştır. CMK ücreti ile geçimini sağlamaya çalışan çok sayıda meslektaşımız bulunmaktadır. CMK ücretleri angarya seviyesindedir. Bu nedenle CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi seviyesine yükseltilmesini talep etmek zorunluluktur. Aksi halde, gösterilen emek karşısında verilen ücret arasındaki çelişki devam edecek, meslektaşlarımızın angarya koşullarında çalışması gerçeği değişmeyecektir. 

 2023 tarifesi hazırlanana kadar, 2022’nin geri kalan kısmı için Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı yeni tarife derhal uygulanmalıdır. Aksi halde, yurttaşların adalete erişim ve savunma hakkı sınırına hassasiyet gösterilerek kurucu unsuru olduğumuz yargı faaliyeti kapsamında hizmet sunma olanaklarımızın ortadan kalkacağını kamuoyuna duyururu'

banner109
banner110
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.