banner247
banner174
banner113

Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime geçiliyor!

banner106

Antalya il umumi hıfzıssıhha kurulundan karar

Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime geçiliyor!

banner108
banner238

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının mahallindeki seyri dikkate alınarak Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı uhdesinde olan Kur'an kursu öğretim programlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yüz yüze eğitime geçilebileceği bildirilmiştir.
Söz konusu yazı ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonunda;
1. Kur'an kursu öğretim programlarında yüz yüze eğitime geçilmesi hususunun, ilçelerimizde salgının seyri dikkate alınarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilmesine,
İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca, yüz yüze eğitime geçilmesine karar verilen Kur'an kursu öğretim programlarının, kararımız ekinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 26.02.2021 tarihli ve 1092857 sayılı “Yüz Yüze Eğitim Hk.” konulu yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülmesine;
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,
   a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
       b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,
   c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
       d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 03.03.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Ek: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 26.02.2021 tarihli ve 1092857 sayılı yazısı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
banner109
banner110
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.