Vatandaş ve esnaf istedi, Özçelik yerine getirdi! Vatandaş ve esnaf istedi, Özçelik yerine getirdi!

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun   45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. No

Taş. M²’si

İhaleye Konu Taşınmazın Adresi

Kira Süresi (Yıl)

Yıllık Kira Bedeli  ₺

Toplam Kira Bedeli ₺

Geçici Teminat ₺

Cayma Tazminatı ₺

İhale Saati

1

1300

Demirtaş Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Halı Saha

3

70.000-

210.000-+KDV

6.300-

21.000-

10:30

2

74

Mahmutlar Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:4/H İşyeri

3

75.000-

225.000-

6.750-

22.500

10:40

3

86

Şıhlar Mahallesi Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/R-S İşyeri

3

30.000-

90.000-

2.700-

9.000-

10:50

4

28

Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar yanı No:28 İşyeri 

3

38.000-

114.000-

3.420-

11.400-

11:00

5

46

Şekerhane Mahallesi Alaaddin Gaybi Sokak No:17/I Büro

3

10.000-

30.000-

900-

3.000-

11:10

6

28

Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar yanı No:20 İşyeri 

3

38.000-

114.000-

3.420-

11.400-

11:20

7

230+80

Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi No:2/G İşyeri

3

90.000-

270.000-

8.100-

27.000-

11:30

8

490+499

Cumhuriyet Mahallesi Develiler Sokak No:29
Kafeterya ve Bahçesi

3

50.000-

150.000-+KDV

4.500-

15.000-

11:40

9

6,25+25

Payallar Mahallesi Payallar Sanayi Caddesi No:61/7  Büfe ve Tuvalet

3

12.000-

36.000-+KDV

1.080-

3.600-

11:50

10

98

Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:30,32,34,36 İşyeri

3


145.000-

435.000-

13.050-

43.500-

12:00

11

650

Mahmutlar 135. Sokak No:11 Kafeterya

3

400.000-

1.200.000-+KDV

36.000-

120.000-

12:10

3-İhale  23/11/2023  tarihinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi, c) Geçici ve Cayma Tazminatı    
d) Sabıka Kaydı, e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi, f) İmza Sirküsü, g) Oda Kaydı, h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.i) Açık Arttırma  Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi,
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini d)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak)  tasdikli olarak, g) Yetkilinin İmza Sirküsü,  h)  Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını, ı) Oda kaydı, j) Vergi kaydı, k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı) l) Açık Arttırma  Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”
4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi  ve  Oda Kaydı istenmez.
5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 22.11.2023 günüSaat: 16:00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 500,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.
8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Editör: Haber Merkezi