Satışa Sunulan Arsanın Detayları

 • Mahalle: Oba
 • Ada/Parsel: 129/9
 • Yüzölçümü: 579,02 m²
 • Cinsi: Arsa
 • İmar Durumu: İmarlı
 • Fiili Durumu: Boş
 • Belediye Hissesi: Tam
 • Tahmini Bedel: 35.000.000 TL
 • Cayma Tazminatı: 3.500.000 TL
 • Geçici Teminat: 1.050.000 TL
 • İhale Tarihi: 27 Haziran 2024
 • İhale Saati: 10:00

İhaleye Katılım Şartları

Gerçek Kişilerden İstenilen Belgeler:

TMMOB Alanya İçmimarlar Odası Temsilciliğine Ufuk Küçülmez Atandı TMMOB Alanya İçmimarlar Odası Temsilciliğine Ufuk Küçülmez Atandı
 1. Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
 3. Vekaletname (istekli adına vekaleten katılım durumunda)
 4. Geçici teminat ve cayma tazminatı makbuzları
 5. Yabancı istekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilme şartlarını taşıma ve tebligat için adres beyanı
 6. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişim olması halinde)
 7. Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge
 8. İhale dökümanı satış belgesi

Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler:

 1. 2024 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 2. Tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve e-posta adresi
 3. Noter tasdikli imza sirküleri
 4. Vekaletname ve noter tasdikli imza sirküleri (istekli adına vekaleten katılım durumunda)
 5. Yabancı tüzel kişiler için gayrimenkul edinebilme şartlarını taşıma ve tebligat için adres beyanı
 6. Geçici teminat ve cayma tazminatı makbuzları
 7. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişim olması halinde)
 8. Yabancı tüzel kişilerin belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi
 9. Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge
 10. İhale dökümanı satış belgesi

İhale Süreci

 • İhale, Alanya Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 • İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminat ve cayma tazminatını yatırarak gerekli belgeleri 26 Haziran 2024 saat 16:00’ya kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Posta yoluyla yapılacak başvuruların da aynı tarihe kadar ulaşması şarttır.
 • İhale dosya ücreti 1.000 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

İmar Durumu ve Ek Bilgiler

 • Satışa sunulan arsa, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 6 kat blok olarak planlanmıştır.
 • İhaleye katılacakların tekliflerini tahmini satış bedeli üzerinden arttırma yaparak sunmaları gerekmektedir. Uygun bedel, tahmini satış bedelinden aşağı olmamak üzere teklif edilen en yüksek bedel olacaktır.
 • İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Sonuç

Alanya Belediyesi'nin satışa sunduğu 579,02 m² büyüklüğündeki arsa, yatırımcılar ve ilgililer için önemli bir fırsat sunuyor. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen şartlar doğrultusunda gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını yapabilirler.

Editör: Hüseyin Kalaycı