ALANYA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI AÇIKLANDI. İŞTE O İSİMLER ALANYA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI AÇIKLANDI. İŞTE O İSİMLER

Mecliste görüşülen diğer kararlarda; 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde Alanya Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2024 Avrupa Triatlon Kupası Alanya Organizasyonu için Avrupa Triatlon Federasyonu’na ödenecek ücretler ve federasyonların konaklama gibi giderlerinin ödenmesi için Alanya Belediye Başkanlığına yetki verildi.  Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ne Meclis Üyeleri arasından 5 yıl süreyle asil üye olarak Sadık Dizdaroğlu, Utkan Hasan Eminoğlu vr Ayhan Baysal, yedek üye olarak ise Mahmut Köse seçildi. 
CHP’li Meclis Üyesi Hasan Servet Ünlü söz alarak, “Belediye’deki yeni yapılanma ve ihtiyaçlar doğrultusunda, gelişen şartlara göre eksik birimlerin kurulması amacıyla toplam 8 tane yeni müdürlük kuruluşu öneriyoruz. Bunlar; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Turizm Müdürlüğü, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasını öneriyoruz” dedi. Başkan 
Osman Tarık Özçelik konuyla ilgili, “Bu kuracağımız müdürlüklerin 2-3 tanesi geçmiş dönemde zorunlu olmasına rağmen bir şekilde kurulamamış. Biz bu zorunlulukları da tamamlamış oluyoruz" dedi. 8 yeni müdürlük kurulması önerisi Meclis tarafından kabul edildi. 
Mahalli İdareler ve İşverenleri Sendikası’ndan Alanya Belediyesi olarak istifa edilmesi ve Merkezi Ankara’da bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na üye olunması kararıyla ilgili Belediye Başkanlığına meclis tarafından yetki verildi.