Mülkiyeti Sitti Zeyneb Binti Zeynelabidin Zaviyesi Vakfı'na ait ve 16. yüzyılda yapıldığı bilinen Sitti Zeynep Türbesi’nin çatısı, onarılarak kurşunla kaplandı. Alanya Kalesi’nin en önemli kültürel mirasları arasında yer alan ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) torunu Hüseyin’in oğullarından Zeynelabidin Hazretleri’nin kızı Sitti Zeynep’e ait mezar, günümüzde türbe olarak ziyaret edilmektedir.

“EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNAMESİ’NDE DE YER ALAN ÖNEMLİ BİR TARİHİ DEĞERİMİZİ DAHA RESTORE ETTİK”

Türbenin kubbe ve çatısında bulunan kaplamaların yerinden söküldüğü ve yapının dış etkenlere maruz kaldığının tespit edilmesi üzerine, Alanya Belediyesi ile Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliği yaparak türbenin çatısının onarımını gerçekleştirdi.

Türbede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sitti Zeyneb Türbesi önemli bir kültürel mirasımız olmanın yanı sıra manevi açıdan kıymetli bir değerimizdir. 16. yüzyıl Osmanlı Döneminde yapılmış ve ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatnamesi’nde de yer alan türbenin çatısını, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün onayı sonrasında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29 Kasım 2022 tarih ve 14837 sayılı kararı ile onardık. Türbede, Zeynelabidin Hazretleri’nin kızı Sitti Zeyneb gömülüdür. Dört bölümden oluşan eser; türbe, mescit, zaviye ve çilehane mekanlarını içermektedir. Türbe, saat 09.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın ziyaretine açıktır.” dedi.