ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Alanya Belediyesi, Ruhsatsız İnşaat ve Çardakları Mutlak Koruma Alanında Yıktı Alanya Belediyesi, Ruhsatsız İnşaat ve Çardakları Mutlak Koruma Alanında Yıktı

İhale Detayları

 1. İhaleye Konu Taşınmaz:

  • Konum: Uğrak Mahallesi, Aysultan Aile Plajı
  • Kullanım Amacı: Günübirlik Kullanım Alanı
  • Alan: 9.280,10 m²
  • Kira Süresi: 15 ay
  • Yıllık Kira Bedeli: 1.100.000,00 ₺ + KDV
  • Toplam Kira Bedeli: 1.375.000,00 ₺ + KDV
  • Geçici Teminat: 41.250,00 ₺
  • Cayma Tazminatı: 137.500,00 ₺
  • İhale Saati: 10:10
 2. İhale Tarihi ve Yeri:

  • Tarih: 27 Haziran 2024
  • Yer: Alanya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

İhaleye Katılım Şartları

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

 1. Gerçek Kişilerden:

  • Nüfus cüzdanı sureti
  • İkametgah ilmühaberi
  • Geçici ve Cayma Tazminatı makbuzları
  • Sabıka kaydı
  • Vekaletname (varsa)
  • İmza sirküsü
  • Oda kaydı
  • Vergi kaydı
  • Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge
  • İhale dökümanı satış belgesi
 2. Tüzel Kişilerden:

  • Yetki belgesi
  • Tebligat adresi
  • Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı sureti
  • Vekaletname (varsa)
  • Geçici Teminat ve Cayma tazminatı makbuzları
  • Ticaret Sicil Gazetesi (güncel hali ve şirket ortaklarının tamamını kapsayacak şekilde)
  • Yetkilinin imza sirküsü
  • Şirket yetkilisinin sabıka kaydı
  • Oda kaydı
  • Vergi kaydı
  • Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge
  • İhale dökümanı satış belgesi
 3. Ortak Girişimler:

  • Noterden onaylı ortaklık anlaşması
  • Her bir ortağa ait belgeler
 4. Dernekler:

  • Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda kaydı istenmez

Ek Bilgiler

 • Geçici teminat ve cayma tazminatı, mesai saatleri içinde Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatırılmalıdır.
 • Cayma tazminatı, kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.
 • İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
 • İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri 26 Haziran 2024 günü saat 16:00'ya kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmelidir.
 • İhale şartnamesi ve diğer evraklar, mesai saatleri içinde Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
Editör: Hüseyin Kalaycı