22 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ 22 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Antalya Orman işletme Bölge  müdürü Vedat Dikici'nin talimatları doğrultusunda  Antalya’dan gelen eğitim uzmanı orman şef ve mühendisleri orman personellerini  yangınlar da etkili mücadele konusunda eğitim verdiler.
Yangınların önlenmesi ve kontrol altına alınması için toplumun bilinçlendirilmesi, yangın riski taşıyan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması ve yangın söndürme ekiplerinin eğitimi gibi faktörler ve koordinasyon çalışmaları, orman yangınlarının etkilerini minimize etmek için kritik bilgiler Anlatıldı.
Alanya Bucak Oluk Orman deposunda gerçekleştirilen eğitimde olası yangın öncesi ve önlemler yangın sırasında haberleşme sistemleri yangına müdahale araçları ile nasıl irtibat halinde olunması gerektiği konusunda bilgiler verildi.