Toplantıya Harita Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Akbaş, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir, TÜRSAB 2. Başkanı Kerim Yılmaz, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeniacun, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Orkan, ALSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, ALDOSK Başkanı Mehmet Zafer Peker ve Üyesi Kerim Coşkun, Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Esra Yemez ve Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya katıldı.

Kurul üyeleri, Alanya’nın öncelikli sorunlarını belirlemek amacıyla kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Anket sonuçları, basın ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Ekonomi ve İstihdam
Katılımcıların %55'i ekonomik durumu ve iş olanaklarını kötü veya çok kötü olarak değerlendirdi. İşsizlik, düşük ücretler ve mevsimsel işsizlik en önemli sorunlar arasında yer aldı. Yeni iş alanlarının yaratılması ve ücretlerin iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yüksek İşsizlik Oranı: %35
Düşük Ücretler: %30
Mevsimsel İşsizlik: %20
İş Olanaklarının Azlığı: %15
Barınma ve Kira
Katılımcıların %60'ı barınma ve kira durumunu kötü veya çok kötü olarak değerlendirdi. Yüksek kira fiyatları, yetersiz sosyal konut ve kalitesiz konutlar en belirgin sorunlar arasında.

Yüksek Kira Fiyatları: %40
Yetersiz Sosyal Konut: %30
Kalitesiz Konutlar: %20
Kira Denetiminin Yetersizliği: %10
Emekliler ve Yaşam Kalitesi
Emeklilerin %60'ı yaşam kalitesini kötü veya çok kötü olarak değerlendirdi. Düşük emekli maaşları, yetersiz sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerinin eksikliği en önemli sorunlar arasında.

Düşük Emekli Maaşları: %40
Yetersiz Sosyal Hizmetler: %20
Sosyal Aktivite ve Alan Eksikliği: %20
Sağlık Hizmetlerinin Eksikliği: %10
Trafik ve Ulaşım
Katılımcıların %70'i trafik ve ulaşımı ciddi veya çok ciddi bir sorun olarak gördü. Yaz aylarında turist sayısının artmasıyla sorunlar daha belirgin hale geliyor.

Yeni Yol ve Kavşak İnşası: %40
Toplu Taşıma İyileştirmeleri: %35
Otopark Alanlarının Artırılması: %25
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Katılımcıların %40'ı sosyal ve kültürel aktiviteleri yeterli bulurken, %25'i yetersiz olduğunu ifade etti.

Etkinlik Sayısının Artırılması: %40
Etkinlik Çeşitliliğinin Artırılması: %30
Ulaşım Kolaylığı Sağlanması: %20
Altyapı ve Kentsel Gelişim
Katılımcıların %35'i altyapı ve kentsel gelişimin kötü veya çok kötü olduğunu belirtti.

Enflasyon Muhasebesi Yıl Sonunda Uygulanmalı, KOBİ'ler Muaf Tutulmalı Enflasyon Muhasebesi Yıl Sonunda Uygulanmalı, KOBİ'ler Muaf Tutulmalı

Altyapı Yenileme Projeleri: %45
Kentsel Planlama ve Düzenleme: %35
Kamusal Alanların Artırılması: %20
Çözüm Önerileri
Katılımcıların en çok vurguladığı çözüm önerileri arasında:

Ekonomi ve İstihdam İyileştirilmesi: %30
Sosyal Konut Sayılarının Artırılması ve Kira Kontrol Mekanizmaları: %20
Trafik ve Ulaşım İyileştirmeleri: %23
Altyapı, Çevre Koruma ve Atık Yönetimi: %11
Turizm Politikalarının Sürdürülebilir Hale Getirilmesi: %6
Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi: %5
Eğitim Kalitesinin Artırılması: %5
Sosyal ve Kültürel Aktivitelerin Artırılması: %2
Bu sonuçlar, yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve ilgili kuruluşların öncelikle ekonomi, sosyal konutlar, kiraların kontrolü, altyapı projeleri ve sürdürülebilir çevre politikalarına odaklanması gerektiğini göstermektedir.

Editör: Hüseyin Kalaycı