Önceki dönem milletvekillerinden Sadık Badak’ın yaptığı itirazda 4 ana başlıkta öneriler sunuldu. Bunlar içerisinde,
1. Antalya – Alanya mevcut yoluna 3’ncü şerit eklenmesi
2. Antalya Havaalanı- Belek turizm yolunun tamamlanması
3. Antalya- Alanya yeni karayolunun 3 şerit bölünmüş yol olarak Ankara- Sivrihisar transit bölünmüş yolu şeklinde inşa edilmesi.
4. Kepez-Alanya arasında raylı banliyö hattı projesi hazırlanması” konuları yer aldı.
TRANSİT YOL ÖNERİSİ
3 şerit otoyol ve 3 şerit transit bölünmüş yol maliyet karşılaştırmasının da yapıldığı itiraz gerekçelerinde otoyol projesinin daha fazla maaliyete neden olacağının altı çizildi. 3 şerit transit bölünmüş yolun
otoyola göre daha kısa sürede tamamlanacak ve yıllık yol bakımı ile işletme giderleri daha düşük seviyede olacağı ifade edildi.
MALİYET VURGUSU
Antalya Merkez-Alanya Arası Acil Ulaşım Yatırım İhtiyaçları başlığı altında verilen itiraz da Badak, “Antalya merkez-Doğu ilçeleri arasında yaklaşık 80.000/gün taşıt geçişi vardır. Geçişlerin ¾’ü yerel halkın ilçeler arasında günlük mesleki, ticari, sosyal, eğitim, adli veya sağlık amaçlı ulaşım, turizmde havaalanı-otel konuk ve personel taşıması ile otobüslerin yerel tur ulaşımlarıdır. Mersin Erdemli ilçesinden İzmir’e kadar (yaklaşık 1200Km) Akdeniz kıyılarında endüstriyel ağır ticari navlun yoktur. Bu güzergah İstanbul-Karadeniz-Sarp üzerinden gerçekleşen Avrupa-Kafkasya-Asya (TRACECA koridoru) taşımacılığı ile mukayese edilemez Denizli-Antalya Otoyolunun Antalya bölünmüş transit iç yolları ile Döşeme Altı ilçe sınırında birleşmesi daha uygun görülmektedir.
Antalya ilçeleri arasında ücretli otoyol yol uygulaması tarımsal üretim ve turizm taşımacılığında hizmet maliyetlerini yükseltecek ve sektörün rekabet gücünü azaltacaktır.
TARIM ALANI DETAYI
Turizm gelirleri açısından Antalya-Muğla bölgesinde turist harcaması (gelir) halen ülke içinde diğer bölgelere göre 200$/kişi daha düşüktür. Ayrıca, Alanya ile Döşemealtı arasında 150 km güzergah, fide ve sebze-meyve üretiminde en verimli tarım topraklarını barındırmaktadır. Dağ yapıları ile Akdeniz kıyısı arasında ortama 10 Km derinlikte (bazı noktalarda bir km.) olan bu küçük toprak dilimi, otoyolların yapılmakta olduğu geniş Anadolu düzlüklerinden farklıdır ve nitelikli tarımda değeri çok yüksektir. Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ilçelerinde (Harita.2) küçük çiftçi aileleri 3-4 dekar seralarda turfanda tarım üretimi ile hayatlarını sürdürmektedir.
GÖÇ YÜKÜ
Ege ve Çukurova Endüstri bölgelerimizin otoyol ile bağlantısı Denizli-Burdur-Antalya-Mersin güzergahından gerçekleştirilecek olması şu nedenlerle faydalı görünmemektedir. Antalya-Mersin kıyı coğrafyasında endüstriyel sanayi yoktur. Ülkemizin en nitelikli ve ihracata dönük fide, turfanda tarım ve döviz ikamesi öncelikli, nitelikli turizm işletmeleri Antalya’dan Gazipaşa’ya uzanan kıyılarda bulunmaktadır. Mersin-Antalya-Burdur arasında endüstriyel durak noktası olmadığından, Ege-Antalya-Çukurova arasında karşılıklı çalışacak “endüstriyel taşımacılık verimliliği” düşük olacaktır. Antalya-Gazipaşa arasında oluşacak ağır tonajlı endüstriyel transit taşımacılık işlerinden kaynaklanacak çevre kirliliği nitelikli tarım ve turizm hizmetlerini olumsuz etkileyecektir. Ulaşım altyapılarının nüfus artırıcı etkisi nedeniyle Antalya-Alanya kıyı kesimine yeni nüfus göçünü teşvik ederek bölgede aşırı yerleşime neden olacaktır. Buna karşılık Ege ve Çukurova Endüstri bölgelerimizin otoyol ile bağlantısı, DenizliBurdur-Isparta-Beyşehir-Seydişehir-Karaman-Mersin hattı üzerinden gerçekleştiği takdirde daha faydalı olacaktır. Mersin-Karaman-Seydişehir-Isparta-Burdur hattında gelişmekte olan imalat sanayi hammadde ve tedarik zincirleri akışı verimli olacak, ayrıca otoyol çekim alanında yatırımları ve istihdamı artırıcı etkisi doğacaktır. Hat boyunca sanayi gelişeceğinden refah yükselecek ve diğer bölgelere nüfus göçü önlenecektir” ifadelerine yer verildi.
SONUÇLARINI AÇIKLADI
Sonuçların değerlendirilmesini madde madde açıklayan Badak, ”
3 Şeritli Otoyol :
1.Maliyet bir milyar $ civarında
2.Kullanacağı arazi genişliği 140 metre
3.İnşa süresi Uzun ve İşletme giderleri yüksek
4.Ege-Çukurova Endüstriyel Transit taşımayı ve Sanayiyi Antalya kıyılarına çekecek
3 Şeritli Transit Bölünmüş Yol :
1.Maliyet 150 milyon $ civarında
2.Kullanacağı arazi genişliği en fazla 60 metre
3.İnşa süresi daha kısa ve işletme giderleri daha düşük
4.Ege-Çukurova Endüstriyel taşımacılık 150 km. Kuzey bölgesinden geçecek
5.On yıldan buyana yapım programlarında yer almakta
Yukarıda açıklanan nedenlerle Harita 2.de görülen ve Ege-Çukurova endüstri bölgelerini birbirine bağlayacak otoyolun, Denizli-Burdur-Isparta-Beyşehir-Seydişehir-Karaman Mersin aksı üzerinden gerçekleşmesi dağ yapılarının kuzey bölgelerinde sanayiinin
gelişmesini sağlayacağı ve istihdamın artırılarak başka bölgelere nüfus göçünün önlenmesi açılarından daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Yıllardan buyana gerçekleşmesi beklenen Antalya-Alanya-Gazipaşa Transit Bölünmüş karayolunun acilen yapılması teklif edilmektedir. Takdir Bakanlığındır” dedi.