İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak, “Alanya Belediyesi Mahmutlar Mahallesi’nde belediye tarafından İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca parsel düzenlemesi yapılıyor. Bu uygulama sırasında bazı kamu taşınmazlarının usulsüz bir şekilde özel mülk haline getirildiği iddia ediliyor. Kamuya ait taşınmazlar belediye çalışanları eliyle birilerine aktarıldı mı?” dedi. 

Yapılan usulsüz tapu tescilinin kamu görevlilerinin adına gerçekleştirdiği iddialarının daha da vahim olduğunu dile getiren Budak, “Hazineye ait taşınmazları korumakla görevli
Milli Emlak Müdürlüğü duruma seyirci kalırken diğer kamu kurumunda görevli personel halkın mallarını yağmalıyor. Ortak kullanıma ayrılmış alanlar artık birilerinin tapulu malı durumuna geliyor” diye konuştu.
Kamu taşınmazlarının son dönemde yaygın bir biçimde ranta kurban edildiğini belirten Budak, şöyle konuştu:
“İmarsız alanlarda yapılan işlemler de rant kapısı haline geldi. İmar Kanunu 18’inci madde kapsamında, belediyeler sınırları içerisindeki arsalarda parselasyon işlemleri yapmaktalar. Alanya Mahmutlar Mahallesi içerisinde yapılan parselasyon işlemlerinin tapuya tescili aşamasında,
Milli Emlak’a ait arazilerin kamu çalışanları üzerine tescil edildiğine yönelik iddialar, vurgun düzeninin devletin birçok kurumunda gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Kamu taşınmazlarını korumakla yükümlü görevliler açıkça görevlerini kötüye kullanarak, hukuksuz işlemlere imza atıyor.

Budak, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:
Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde kamu ait taşınmazların özel mülke dönüştürülmesi iddialarına ve görevi kötüye kullanan ya da ihmali olan kamu görevlilerine yönelik herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? 
Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi içerisinde yapılan 18. Madde uygulamalarına yönelik herhangi bir usulsüzlük tespit edilmiş midir? 
Bu usulsüzlüklere yönelik hangi yaptırımlar uygulanmıştır? 
Bugüne kadar Alanya Belediyesi tarafından ne kadarlık bir alana 18. Madde uygulaması yapılmıştır? 
Bu işlemler sonucunda, kamuya ait taşınmazların şahıslar adına düzenlendiğine yönelik herhangi bir tespit yapılmış mıdır? Alanya Belediye’nin 18. Madde uygulamalarına yönelik kaç itiraz yapılmıştır? 
Bu itirazlar sonucu herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmiş midir? 
Alanya Belediyesi tarafından yapılan 18. Madde uygulamalarına yönelik herhangi bir denetim yapılmış mıdır?
Denetimler sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmiş midir? Tespit edilen usulsüzlüklere yönelik hangi yaptırımlar uygulanmıştır?”