Alanya Belediyesi Üçüncü Gözle Sözleşme İmzaladı: Her Şey Kayıt Altında Olacak Alanya Belediyesi Üçüncü Gözle Sözleşme İmzaladı: Her Şey Kayıt Altında Olacak

TAMP ve İyileştirme Çalışmaları Ele Alındı

Toplantıda, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak afet grupları ve koordinasyon birimlerinin rolleri ve sorumluluklarını tanımlayan TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamındaki çalışmalar sunuldu. Ayrıca, Antalya ve ilçelerinde meydana gelen doğal afetler sonrası iyileştirme çalışmaları değerlendirildi.

Yerel Çalışma Grupları Belirlendi

TAMP kapsamında hazırlanan Antalya İl Afet Müdahale Planı’nın ele alındığı toplantıda, müdahale seviyeleri dört gruba ayrıldı. Afet öncesi hazırlık, afet sırasında müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında yerel düzeyde 23 çalışma grubu belirlendi. Bu gruplar arasında Afet Haberleşme Grubu, Afet Nakliye Grubu, Afet Ulaşım Alt Yapı Grubu, Afet Güvenlik ve Trafik Grubu, Afet Yangın Grubu, Afet Arama ve Kurtarma Grubu, Afet Sağlık Grubu, Afet Enerji Grubu, Afet Tahliye ve Yerleştirme Planlama Grubu, Afet Barınma Grubu, Afet Beslenme Grubu, Afet Kimliklendirme ve Defin Grubu, Afet Alt Yapı Grubu, Afet Zarar Tespit Grubu, Afet Hasar Tespit Grubu, Afet Tarım Orman Gıda Su ve Hayvancılık Grubu, Afet Psikososyal Destek Grubu, Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu, Afet Ayni Bağış ve Dağıtım Grubu, Afet Bilgi Yönetimi ve İzleme Grubu, Afet Finans ve Kaynak Yönetimi Grubu, Afet Enkaz Kaldırma Grubu ve Afet İletişim Grubu yer alıyor.

Toplantının sonunda Vali Hulusi Şahin, afetlere müdahale çalışmalarının önemine değinerek, toplantıya katılım sağlayan kurum amirlerine teşekkür etti.

Editör: Hüseyin Kalaycı