Gündoğmuş'un Vefa Dolu Dönüşü: Mehmet Ali Gürses İlçesine İlham Veriyor Gündoğmuş'un Vefa Dolu Dönüşü: Mehmet Ali Gürses İlçesine İlham Veriyor


Toksöz partisinin yönetim kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Toksöz açıklamasında söyledi. 
Mazlum Filistin halkının yanındayız. Teolojik temelli emperyalizmin acımasız eli yaklaşık 100 yıldır mazlum Filistin halkının üzerinden eksik olmuyor. Bir hastanede yaşam mücadelesi veren insanların üstüne bomba ile saldırıp, 500’ü aşkın masumun ölümüne sebep olmak sadece vahşet kavramı ile tanımlanabilir. Yapılan açıklamalarda değinilen sözde gerekçeler adeta özrü kabahatinden büyük tanımlamasına uygun görünüyor. Çok açık bir şekilde vurguluyoruz; masum Filistin halkı soykırıma maruz kalmaktadır ve bu vahşetin sorumlusu Batı dünyasını esir alan teolojik temelli vahşi kapitalistlerdir. 

Açık kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek ücret artışlarının enflasyonu tetiklediğini öne sürdü, zamların hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi. Bilindiği üzere, daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı faizin sebep enflasyonun sonuç olduğunu dile getirmiştir. Anlıyoruz ki, mevcut ekonomi yönetiminden daha bu ülkenin maalesef çekeceği var gibi görünüyor. Sayın Şimşek’in ileri sürdüğü iddiaların ekonomik gerçekler ve ekonomi bilimi açısından zemini olmadığı görülmektedir. Şöyle ki;

Ücretlilerin son 6 yılda milli Ekonomiden aldıkları payda dramatik bir düşüş yaşanmıştır (Sayfa 3). İşletme içerisinde işçilik giderlerinin payı 2022 yılı sonu itibariyle %23’lere kadar düşmüştür. İşçilere ödenen ortalama ücret 2003 yılındaki seviyesinden 2021 yılı sonu itibariyle 2003 yılının yarısı seviyesine gerilemiştir 
 
Buna karşın, işletmelerin kar marjları 2015 yılındaki %10-12 bandından 2021 sonunda %20’lerin üzerine çıkmıştır.
 
Asgari ücret ve emekli maaşları açısından bakıldığında durum daha da vahimdir (Sayfa 7). En düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki ilişki 2001 yılından itibaren emekli maaşı aleyhine değişmiş, 2001 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katı iken 2023 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin %65’i seviyesine gerilemiştir. Diğer taraftan, 2001 yılında en düşük emekli maaşıyla 26,5 gram altın alınabilirken, 2023 yılında en düşük emekli maaşıyla sadece 4,5 gram altın alınabilmektedir.

Ülkemizde asgari ücret veya asgari ücrete yakın seviyede ücret alan çalışan sayısı toplam çalışan sayının %70’lerine yakın düzeydedir. Buna karşın Ülkemizdeki asgari ücret tutarı diğer ülkelerin asgari ücret tutarlarının oldukça gerisinde kalmaktadır. Ülkemizde ödenen en düşük emekli maaşı ise gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında çok düşük seviyede kalmaktadır.

Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yüksek ücret artışlarının enflasyonu tetiklediği iddiasının herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmamaktadır. Esasen Sayın Bakanın gündemini oluşturacak herhangi bir ücret artışı yoktur. Enflasyonun sebebi, Türkiye’nin dışında oluşan kaynak bolluğuna dayalı olarak Ülkemize gelen fonların verimsiz yatırımlara harcanması, disiplinsiz maliye politikası, istikrarsız ve liyakatsiz ekonomi yönetimidir. 
Alanya’da halen 180.000 kişi düzeyinde SGK kayıtlı çalışan, 20.000 kişi düzeyinde bağkur kayıtlı çalışan bulunmaktadır. Aile bireyleriyle birlikte düşünüldüğünde asgari 250.000 hemşehrimiz yetersiz gelir seviyesinde yaşamaktadır. Ve onlar açısından yaşam her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Ekonomi yönetimi sorumluluğunda bulunanlara bir kez daha sesleniyoruz: biraz ciddiyet….


 

Editör: Haber Merkezi