banner113

ALANYA ÜNİVERSİTESİ'NE AKADEMİK KADRO ALINACAK

banner106

Alanya Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerinde Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecek.

ALANYA ÜNİVERSİTESİ'NE AKADEMİK KADRO ALINACAK
08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:17

banner108
banner238

Alanya Üniversitesi 29 Akademik Personel alıyor

Alanya Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları
2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut)
3. Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya
4. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi) 
ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya
5. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi
6. Üniversitemiz https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında yayımlanan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile
Başvuru Yeri: Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 Alanya Üniversitesi Alanya/Antalya 07400

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları
2. Başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut)
3. Ayrıntılı özgeçmiş (YÖK formatlı CV)
4. Noter onaylı veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi)
5. Lisans/yüksek lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı veya e-Devletten alınmış barkodlu transkript)
6. Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi, (onaylı veya e-Devletten alınmış barkodlu belge)
7. ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'ten en az 70 puan almış olmak.)
8. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi
9. Eğitim dili Türkçe olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi
10. Nüfus cüzdanı fotokopisi
11. 2 adet fotoğraf
12. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren resmi belge
13. Adli sicil kaydı ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Not-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (www.alanyauniversity.edu.tr) yayınlanacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Not-3: Her aday başvuru şartlarını sağladığı sadece bir programa başvuru yapabilir
Not-4: İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
Not-5: Müracaat edilen programın açılmasına Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilmez ise söz konusu kadrolara atama yapılamayacaktır.

MUAFİYET
1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının yabancı dille eğitim öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Duyuru Başlama Tarihi : 08.05.2023
Son Başvuru Tarihi : 23.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.05.2023
Sınav Giriş Tarihi : 26.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.05.2023
Başvuru Adresi : Alanya Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad.
No:7 07400 Alanya
 

Fakülte/MYO Bölüm Kadro Sayısı Unvan Özel Şartlar
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 2 Doktor Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri veya Matematik Mühendisliği alanlarının birinde doktora derecelerine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik veya Matematik Mühendisliği alanlarının birinde doktora derecelerine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) 1 Doçent İşletme alanında doktora mezunu olmak.
Doçentlik unvanını Uluslararası Ticaret alanında almış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) 2 Doktor Öğretim Üyesi İşletme, İşletme Mühendisliği, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler veya Endüstri Mühendisliği alanlarının birinde doktora mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2 Doktor Öğretim Üyesi Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi veya Tıp (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi) alanlarının birinde eğitimini tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 2 Doktor Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik alanında doktora mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 1 Doktor Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik, Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik veya Gıda Mühendisliği alanlarının birinde doktora mezunu olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 Doktor Öğretim Üyesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Mühendisliği veya Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarının birinde doktora mezunu olmak.
Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel
İşletmeciliği
1 Doktor Öğretim Üyesi İşletme alanında lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak.

Fakülte/MYO Bölüm Kadro
Sayısı
Unvan ALES Yabancı
Dil
Özel Şartlar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Araştırma Görevlisi SAY-70 50 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarının birinde lisans mezunu olmak. İlgili alanların birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) 1 Araştırma Görevlisi SÖZ-70 85 Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği alanlarının birinde lisans eğitimini tamamlamış olmak. İlgili alanların birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 1 Araştırma Görevlisi SAY-70 50 Lisans eğitimini Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak. Beslenme ve Diyetetik alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) 1 Araştırma Görevlisi EA-70 85 İşletme, İşletme Mühendisliği, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler veya Endüstri Mühendisliği alanlarının birinde lisans mezunu olmak. İlgili alanların birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 3 Öğretim Görevlisi SAY -70 MUAF Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik, Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 3 Öğretim Görevlisi SAY -70 MUAF Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak. Mimarlık, Restorasyon veya Mimarlık Tarihi alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel
İşletmeciliği
2 Öğretim Görevlisi EA -70 MUAF İşletme, Turizm İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi alanlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği 2 Öğretim Görevlisi SÖZ/ EA- 70 MUAF Turist Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak. İlgili alanların birinde yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği 1 Öğretim Görevlisi SÖZ/ EA- 70 MUAF Sosyoloji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Üniversitelerin ilgili programlarında Turizm Sosyolojisi dersi vermiş olmak.

banner109
banner110
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.