banner113

Alanya Belediye Başkanlığı 9 adet taşınmazı ( Büfe,işyeri vb.) 3 yıllığına kiraya veriyor

banner106

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Alanya Belediye Başkanlığı 9 adet taşınmazı ( Büfe,işyeri vb.) 3 yıllığına kiraya veriyor
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:28

banner108
banner238

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun   45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. No Taş. M²’si İhaleye Konu Taşınmazın Adresi Kira Süresi (Yıl) Yıllık Kira Bedeli  ₺ Toplam Kira Bedeli ₺ Geçici Teminat ₺ Cayma Tazminatı ₺ İhale Saati
1 45 Türkler Mahallesi Kargı Çiftliği Sokak No:5/1 Büfe  3 285.000- 855.000-+KDV 25.650- 85.500- 10:30
2  6 Türkler Mahallesi Akdeniz Bulvarı Balıktay Parkı No:75 Büfe 3 40.000- 120.000-+KDV 3.600- 12.000- 10:40
3  6 Türkler Mahallesi Marina Sokak Adin Otel Yanı No:3 Büfe 3 45.000- 135.000-+KDV 4.050- 13.500- 10:50
4 98 Avsallar Mahallesi Karaçaltı Caddesi Sanayi Sitesi E Blok No:82A/D İşyeri 3 14.000- 42.000- 1.260- 4.200- 11:00
5    750 Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi No:93 İşyeri 3 110.000- 330.000-+KDV 9.900- 33.000- 11:10
6 1200 Büyükhasbahçe Mahallesi 336. Sokak 2718 ada 2 parsel yanı Taşınmaz 3 50.000- 150.000-+KDV 4.500- 15.000- 11:20
7  317 Konaklı Mahallesi Mevlana Caddesi 110 ada 453  parsel 3 25.000- 75.000- 2.250- 7.500- 11:30
8   40 Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi No:46  İşyeri 3 17.000- 51.000- 1.530- 5.100- 11:40
9 3800 Oba Mahallesi Fatih Caddesi No:59 2 adet Halı Saha ve İdari Bina 3 75.000- 225.000-+KDV 6.750- 22.500- 11:50

3-İhale  08/09/2022  tarihinde  Belediye Encümen  Toplantı Salonunda  Yapılacaktır.
4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.
4.1- Gerçek Kişilerden:  a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi, c) Geçici ve Cayma Tazminatı    
 d) Sabıka Kaydı, e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi, f) İmza Sirküsü, g) Oda Kaydı, h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.i) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi” .
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini d)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak)  tasdikli olarak, g) Yetkilinin İmza Sirküsü,  h)  Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını, ı) Oda kaydı, j) Vergi kaydı, k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.l)Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi” .
4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya. Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi  ve  Oda Kaydı istenmez
5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen evrakları 07.09.2022 günü Saat: 16,00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.
8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR
 

banner109
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.