banner113

Alanya Belediye Başkanlığı Avsallar'da 6 adet pazar yerini kiraya verecek

banner106

 ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

Alanya Belediye Başkanlığı Avsallar'da 6 adet pazar yerini kiraya verecek
02 Mayıs 2023 Salı 16:45

banner108
banner238

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen Pazar Yerleri Tahsis edilmek üzere 2886    sayılı Devlet İhale Kanununun   45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2- Tahsise konu Taşınmazların Muhammen Tahsis Bedelleri, Geçici Teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. NO

İhaleye konu Taşınmazın Adresi

Tahsis bedeli
 ₺

Geçici Teminat ₺

Cayma Teminatı

İhale Saati

1

Avsallar Mahallesi Yeni Kapalı Pazar yeri (Çarşamba Pazarı ) Sebze meyve pazarı  14 nolu Pazar Alanı

175.000-

5.250-

17.500-

10:30

2

Avsallar Mahallesi Hacıkadiroğlu ve Konak  Caddesi Tekstil Pazarı 139 nolu Pazar Alanı

175.000-

5.250-

17.500-

10:35

3

Avsallar Mahallesi Hacıkadiroğlu  ve Konak  Caddesi Tekstil Pazarı 311 nolu Pazar Alanı

175.000-

5.250-

17.500-

10:40

4

Avsallar Mahallesi Hacıkadiroğlu  ve Konak  Caddesi Tekstil Pazarı 312 nolu Pazar Alanı

175.000-

5.250-

17.500-

10:45

5

Avsallar Mahallesi Hacıkadiroğlu  ve Konak  Caddesi Tekstil Pazarı 313 nolu Pazar Alanı

175.000-

5.250-

17.500-

10:50

6

Avsallar Mahallesi Hacıkadiroğlu  ve Konak  Caddesi Tekstil Pazarı 317 nolu Pazar Alanı

175.000-

5.250-

17.500-

10:55

3- İhale  18/05/2023 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye gerçek kişiler katılabilir ve aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgâh ilmühaberi, c) Geçici ve ek teminat d) Sabıka kaydı e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi f) İmza sirküsü g) Oda Kaydı  (Alanya Pazarcılar Odası) h) Vergi kaydı ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı. i) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”
5-Geçici teminat ve Ek teminat, mesai saatleri içersinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Ek Teminat Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecektir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler geçici teminatı yatırıp istenen evrakları 17.05.2023 günü Saat: 16,00’ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 350,00-₺ (KDV dâhil)  dir.
8- Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12 Temmuz 2012 tarihinde yayımlanan Pazar Yerleri hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinin 4. Bendi gereğince; Aynı Pazar yerinde, bir üreticiye veya pazarcıya doğrudan veya dolaylı olarak en fazla iki satış yeri tahsis edilebilir.
9-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.

banner109
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.