banner113

ALANYA BELEDİYESİ 12 ADET TAŞINMAZI (BÜFE, ÇAY OCAĞI, İŞYERİ, KAFETERYA VE TARIM ARAZİSİNİ KİRAYA VERECEK

banner106

Alanya Belediye Başkanlığı 12 adet taşınmazı (büfe, çay ocağı, işyeri, kafeterya, tarım arazisi vb.) kiraya verecek

ALANYA BELEDİYESİ 12 ADET TAŞINMAZI (BÜFE, ÇAY OCAĞI, İŞYERİ, KAFETERYA VE TARIM ARAZİSİNİ KİRAYA VERECEK
26 Eylül 2022 Pazartesi 14:58

banner108
banner238

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun   45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.
 

S. No

Taş. M²’si

İhaleye Konu Taşınmazın Adresi

Kira Süresi (Yıl)

Yıllık Kira Bedeli  ₺

Toplam Kira Bedeli ₺

Geçici Teminat ₺

Cayma Tazminatı ₺

İhale Saati

1

98

Avsallar Mahallesi Karaçaltı Caddesi Sanayi Sitesi E Blok No:82A/I İşyeri

3

14.000-

42.000-

1.260-

4.200-

10:30

2

120

Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi Belediye İşhanı No:2/B İşyeri

3

75.000-

225.000-

6.750-

22.500-

10:40

3

80

Demirtaş Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Çay Bahçesi

3

13.500-

40.500-+KDV

1.215-

4.050-

10:50

4

77

Kızlarpınarı Mahallesi Stad Caddesi No:23/F  İşyeri
(9 Nolu İşyeri)

3

26.000-

78.000-

2.340-

7.800-

11:00

5

205

Türkler Mahallesi Türek Caddesi No:7/A İşyeri

3

280.000-

840.000-

25.200-

84.000-

11:10

6

37

Kızlarpınarı Mahallesi Stad Caddesi No:23/K İşyeri         (6 Nolu İşyeri )


3

13.000-

39.000-

1.170-

3.900-

11:20

7

28

Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:38 İşyeri

3

16.000-

48.000-

1.440-

4.800-

11:30

8

140

Türkler Mahallesi Atatürk-10 Caddesi Mehmet Ali Türktaş Parkı İçi  No:8/1 Kafeterya  

3

50.000-

150.000-+KDV

4.500-

15.000-

11:40

9

4 Adet

Çarşı Mahallesi İskele Caddesi (3 Ad.) Tophane Mahallesi Andızlı Cami Yanı (1 Ad.) Seyir Dürbünü 

3

15.000-

45.000-+KDV

1.350-

4.4500-

11:50

10

26

Gözübüyük Mahallesi 188 Ada 12 Parsel Tarım Arazisi

3

800-

2.400-+KDV

72-

240-

12:00

11

6

Cikcilli Mahallesi 102. Sokak Yörük Parkı İçi Büfe

3

30.000-

90.000-+KDV

2.700-

9.000-

12:10

12

1858

Saray Mahallesi Atatürk Caddesi No:97 Akaryakıt İstasyonu

18 Ay

720.000-

1.080.000-+KDV

32.400-

108.000-

12:20

3-İhale 06/10/2022 tarihinde Belediye Encümen  Toplantı Salonunda  Yapılacaktır.
4-İHALEYE GİREBİLMEŞARTLARI
    İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi, c) Geçici ve Cayma Tazminatı    
 d) Sabıka Kaydı, e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi, f) İmza Sirküsü, g) Oda Kaydı, h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.i) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”,  j) Alanya Tarım İlçe Müdürlüğünden alınan ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi (Tarım Arazisi İçin)
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini d)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak)  tasdikli olarak, g) Yetkilinin İmza Sirküsü,  h)  Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını, ı) Oda kaydı, j) Vergi kaydı, k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.l)Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”, Alanya Tarım İlçe Müdürlüğünden alınan ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi (Tarım Arazisi İçin)
4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya  Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi  ve  Oda Kaydı, Tarım Arazilerinden Vergi kaydı  istenmez
5-  Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.
6-   İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-  İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen evrakları 05.10.2022 günü Saat: 16,00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 350,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.
8- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR

banner109
banner110
banner111
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.