banner113

ALANYA CUMHURİYET MAHALLESİNDE 4 KATLI BİNA İCRADAN SATILIK

banner106

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4009 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

ALANYA CUMHURİYET MAHALLESİNDE 4 KATLI BİNA İCRADAN SATILIK
14 Nisan 2023 Cuma 15:03

banner108
banner238


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Antalya İli, Alanya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1256 Ada, 4 Parselde, 1200,51 m² alanlı arsa niteliği ile kayıtlıdır.

ADRESİ: Cumhuriyet Mahallesi, Keykubat Bulvarı, No:201/Antalya İli, Alanya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1256 Ada, 4 Parselde,1200,51 m² alanlı arsa niteliği ile kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde 11.11.2009 onay tarihli mimari projesine göre 2 bodrum+zemin +asma kat +4 normal kat+ çatı kat şeklinde projelendirilmiş ancak mahallinde normal kat ve çatı katlarının inşa edilmediği tespit edilen 1 adet betonarme yapı bulunmaktadır. Taşınmaz her iki borçluya ayrı ayrı 1/2 hisse oranında kayıtlı olup, tescil işlemlerinde ihale alıcısı adına ayrı ayrı 1/2 hisse şeklinde tescil yazısı düzenlenecektir.

İMAR DURUMU: Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünde yapılan incelemede taşınmazın 1/1000 ölçekli Alanya Merkez Uygulama İmar Planı kapsamında, Konut Alanı lejantlı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Taks:0,25Kaks: 1,25, Ön Bahçe çekme mesafesi: 7,00m, Yan Bahçe Çekme Mesafesi:3,50m, Arka bahçe mesafesi: 7.75m yapılaşma koşullarına sahip olduğu tespit edilmiştir. TAŞINMAZIN ÇEVRESİ VE KONUM ÖZELLİKLERİ: Taşınmaza ulaşım için; Keykubat Bulvarı üzerinde batı istikametinde ilerlerken Alanyum AVM yaklaşık 350m geçildiğinde yolun sağında 1256 ada 4 parselde konumlu ana taşınmaza ulaşılır. Ana artere cephesi olması dolayısıyla ulaşım karayolu ile rahatlıkla sağlanabilmektedir. Taşınmaz 4.derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bölge iyi ve orta düzey gelir grubunun ikamet etiği, alt katları ticari, üst katları konut veya ofis tarzı benzer konut dokusuna sahip eski ve yeni binalarile sitelerin konumlu olduğu bir bölgedir. Bölgenin altyapısı tamamlanmış, Kamu hizmetlerinden yararlanması tamdır. Taşınmaz denize kuş uçuşu yaklaşık 650 m, Gazipaşa hava alanına kuş uçusu yaklaşık 36,83 km mesafede yer almaktadır.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz düz bir topografik yapıya, yamuk şeklinde geometrik şekle sahiptir. Parselin güneyinden ve batısından imar yolu geçmekte olup diğer cephelerinde ise komşu parseller yer almaktadır. Parsel üzerinde ayrık nizamda inşa edilmiş tek bir bina bulunmaktadır. Parsel üzerinde Alanya Belediyesi İmar Müdürlüğünde yer alan 11.11.2009 onay tarihli projesine göre 2 bodrum+zemin + asma kat +4 normal kat+ çatı kat şeklinde projelendirilmiş ancak normal katların ve çatı katlarının inşa edilmediği görülen 1 adet yapı bulunmaktadır. Projesine göre 2. bodrum katı brüt 742,75 m2 alanlı olup otopark, müştemilat ve sığınak hacimlerinden, 1.bodrum katı brüt 742,75 m2 alanlı olup otopark ve depo hacimlerinden, zemin katı brüt 319,60 m2 alanlı olup dükkân hacminden, asma kat ise projesine göre brüt 123,70 m2 alanlı olup dükkan hacminden oluşmaktadır. Bina toplamda 1928,80 m2 alanlıdır. Bina dış cephesi dış cephe boyası ile boyalı olup bakımlıdır. Bina kiracısı tarafından Qnb Finansbank Alanya Şubesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret veya kazık bulunmamaktadır.

DEĞERİ: taşınmazın üzerindeki muhdesatlar dahil güncel değerinin 20.461.755,60 TL (Çıplak Arz Değeri:1200,51 m2x11000 TL/m2=13.205.610, BinaDeğeri:1928,80 m2x 4275 TL/m2x 0,88=7.256.145,60 TL) 'dir.
Kıymeti : 20.461.755,60 TL
KDV Oranı : KDV oranı 21.04.2022 tarihli 31816 Sayılı Resmi Gazete'de 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 9. Maddesi ile %8 olarak düzenlenmiştir
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın kaydı üzerinde Şufa hakkından feragat 25/11/1976-1366,BM: İş bu parsel aleyhine krokide görüleceği üzere A harfi ile gösterilen 114.34 M2 lik kısım Alanya Belediyesi lehine alt yapı tesislerinde kullanılmak üzere geçit hakkı tesisi vardır. Alanya Belediyesi VKN:0480052511 (SN:2858554) ,Parsel üzerinde bulunan evin, yapı kullanma izin belgesi yoktur. Parsel üzerindeki kargir ev aynı ada iki nolu parsele 8.46 metrekare ve 3 nolu parsele 5.07 M2 tecavüzlüdür. İhtiyati tedbir : Antalya 2. Aile Mahkemesinin 28/11/2018 tarih 2018/1074 esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazılıarı ile (Açıklama : DEĞER ARTIŞ PAYINDAN DOĞAN ALACAK)(Mahkeme ile yazışma yapılacak olup, gelen cevaba mahkeme tedbirinin kaldırılıp kaldırılmayacağı bildirilmiş olmakla, ilgilenenlerin dosyadan takip etmesi mümkündür)31/07/2019 tarih ve 28402 yevmiye sayılı "1380000 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(-01/05/2019 tarihinden itibaren aylık 23000,00 TL bedelle QNB FİNANSBANK A.Ş(VKN:3880023334(SN:8137662) LEHİNE 10 YIL KİRA SÖZLEŞMESİ VARDIR.) şerhle birlikte tescil edilecektir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 14:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 14:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:49
 

banner109
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.