banner113

GAZİPAŞA'DA TARIM ARAZİLERİN İMARA AÇILMASINA KARŞI DAVA AÇILDI

banner106

GAZİPAŞA'DA TARIM ARAZİLERİN İMARA AÇILMASINA KARŞI DAVA AÇILDI
17 Ekim 2023 Salı 10:03

banner108
banner238

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Gazipaşa’da tarım arazilerinin imara açılmasına olanak sağlayan Uygulama İmar Planı Revizyonu ve plan değişikliğini onaylayan Büyükşehir ve Gazipaşa belediye meclisleri kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için 46 yurttaşla birlikte dava açtı.


Antalya’da büyük tartışmalara neden olan Gazipaşa’da 12 mahalleyi kapsayan önemli tarım arazilerinin bulunduğu 2 bin 100 hektarlık alanın imara açılmasına olanak veren Uygulama İmar Planı Revizyonu ve imar plan değişiklikleri yargıya taşındı. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Büyükşehir ve Gazipaşa belediye meclislerince Gazipaşa ile ilgili Uygulama İmar Planı Revizyonu ve imar plan değişikliklerine ilişkin onaylanan kararların yürütmesinin durdurulması ve iptali için 46 yurttaşla birlikte İdare Mahkemesi’ne dava açıldığını duyurdu.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan yazılı açıklama şöyle: “Gazipaşa kenti ve halkımız için, halkımız ile birlikte dava açıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Mimarlar Odası Antalya Şubesi Gazipaşa’da yaşayan 46 vatandaş ile birlikte; Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih ve 79 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2023 Tarih ve 612 Sayılı Kararı ile onaylanan Gazipaşa Aydıncık, Beyobası, Cumhuriyet, İstiklal, Pazarcı, Yeni, Bakılar, Koru, Ekmel ve Macar Mahallelerini kapsayan alana ilişkinhazırlanan1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu ile dayanağı olan 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih ve 80 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2023 Tarih ve 613 Sayılı Kararı ile onaylanan Gazipaşa Burhan ve Sarıağaç Mahallelerini kapsayan alana ilişkin hazırlanan1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu ile dayanağı olan 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının; üst ölçekli planlarda tarım alanı olan bölümlerin Gelişme Konut Alanı olarak planlanmasının üst ölçekli planlara aykırı olması,

TÜİK verilerine göre Gazipaşa halkının %78,37 sinin gelir kaynaklarının tarım sektörü olmasına karşın, yaklaşık 2100 hektar sulanabilir dikili ve örtü altı tarım yapılan, ağırlıklı olarak sebze, muz, avokado, kivi üretiminin yapıldığı, son yıllarda birçok tropikal meyve üretiminin de yapıldığı verimli tarım topraklarının geçici konut adı altında ikinci konut olarak imara açılmış olması ve yine planlama alanı 2021 yılı Gazipaşa’da toplam nüfusu 1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planı, plan açıklama raporunda 2040 nüfus projeksiyonu 59.385 ile 64.900 arasında olacağı öngörülmesine karşın, 1/1000 Ölçekli revizyon imar planı nüfus projeksiyonu 85.000 yerleşik, 85.000 kişi geçici nüfus kabulü ile tarım alanlarının mevzuatta geçici ikamet diye bir tanım olmamasına karşın, Geçici konut gerekçesi planlama ilke ve esasları açısından kabul edilebilir bir gerekçe olmadığı, geçici ikamet gerekçe gösterilerek, gelişme konut alanı olarak planlanan planlama alanına 153534 kişi önerilmesinin, nüfus artış hızı çok düşük olan Gazipaşa için gerçekçi olmadığı,

Planlama alanında önerilen projeksiyon nüfus için ayrılan sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarının, yönetmelikte belirtilen ve olması gereken standartların çok altında olması, Tarım İl Müdürlüğünün; TÜİK verilerine göre ilçenin %78.37’sinin geçim kaynağının tarım sektörü olduğu, planlama alanını yaklaşık 1200,00 ha’lık sulu tarım arazilerinin; amacı toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlamak olan, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında değerlendirmesi, en azından uydu görüntülerinden yararlanarak yoğun tarım yapılan alanların belirlenerek korunması gerektiği yönünde görüş bildirmesi gerekirken, aynı yasa kapsamında yapılacak bir işlem olmadığı görüşünde hukuka uyarlık olmadığı,

Planlama alanına ilişkin plan açıklama raporunda; mevcut imar planının temellendiği sorunlar ve ihtiyaç analizine yönelik sektörel ve tematik raporlara, yapı ve doku analizine, kentsel risk analizine, bilimsel tekniklere dayalı, ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar ile sorunlar ve potansiyel analizi çalışması yapıldığına, yürürlükteki planla ilgili gerekli çalışma ve değerlendirmeler ve güçlü, zayıf yönler ile fırsatları ve tehditleri içeren analiz çalışmaları ile ilgili raporda herhangi bir bilgiye olmaması, yönetmelik gereği Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır denilmesine karşın tüm bu çalışmalar yapılmadan, ilgili meslek odalarının görüşleri alınmadan, Gazipaşa halkı bilgilendirilmeden ki 500’ün üzerinde vatandaş yapılan planlara itiraz etmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ‘ben yaptım oldu’ mantığı ile tarım alanları feda edilerek, yabancılara ve varsıllara ikinci konut yaratmaya ve müteahhitlerin kısa dönemli yüksek ranta beklentilerine yönelik bu rant planlarının, Anayasa’ya, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa, 3194 Sayılı İmar Kanununa, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine, Planlama ilke ve esaslarına aykırı olması ve kamu yararı da bulunmaması nedenleri ile 13.10.2023 tarihinde ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldığını, ilgililerin ve halkımızın bilgisine sunarız.”
 

banner109
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.