banner113

HAMDULLAH EMİN PAŞA VE HAREMİ HATİCE TAHİRE HANIM VAKFINDAN 25 ADET TARLA KİRALIK!

banner106

Alanya'da 25 adet tarla nitelikli gayrimenkul 10 yıllığına kiraya verilecek

HAMDULLAH EMİN PAŞA VE HAREMİ HATİCE TAHİRE HANIM VAKFINDAN 25 ADET TARLA KİRALIK!
08 Eylül 2022 Perşembe 13:17

banner108
banner238


S.NO


TAŞINMAZIN YERİ


KİRA SÜRESİ (YIL)


ADA/PARSEL


YÜZÖLÇÜMÜ(m²)


CİNSİ


YIILIK KİRA BEDELİ
(TL)


GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)


İHALE TARİHİ


İHALE SAATİ

1

Toslak Mahallesi

10

267/53

19.547,23

Tarla

68.415,00

20.524,50

21.09.2022

09:00

2

Elikesik Mahallesi

10

192/2

3.658,62

Tarla

7.841,00

2.352,30

21.09.2022

09:30

3

Elikesik Mahallesi

10

182/21

1.631,25

Tarla

3.496,00

1.048,80

21.09.2022

10:00

4

Elikesik Mahallesi

10

182/13

4.383,16

Tarla

9.394,00

2.818,20

21.09.2022

10:30

5

Elikesik Mahallesi

10

182/12

13.121,77

Tarla

28.125,00

8.437,50

21.09.2022

11:00

6

Elikesik Mahallesi

10

220/6

4.564,64

Tarla

9.783,00

2.934,90

21.09.2022

11:30

7

Elikesik Mahallesi

10

220/4

705,87

Tarla

1.513,00

453,90

21.09.2022

12:00

8

Elikesik Mahallesi

10

218/1

7.271,26

Tarla

15.585,00

4.675,50

21.09.2022

13:30

9

Mahmutseydi Mahallesi

10

101/58

308,73

Tarla

403,00

120,90

21.09.2022

14:00

10

Mahmutseydi Mahallesi

10

209/2

210,29

Tarla

275,00

82,50

21.09.2022

14:30

11

Mahmutseydi Mahallesi

10

210/5

3.739,34

Tarla

4.575,00

1.372,50

21.09.2022

15:00

12

Mahmutseydi Mahallesi

10

250/9

1.467,82

Tarla

1.795,00

538,50

21.09.2022

15:30

13

Mahmutseydi Mahallesi

10

548/1

974,72

Tarla

1.192,00

357,60

21.09.2022

16:00

14

Mahmutseydi Mahallesi

10

568/1

524,55

Tarla

642,00

192,60

21.09.2022

16:30

15

Mahmutseydi Mahallesi

10

429/3

1.705,67

Tarla

2.086,00

625,80

21.09.2022

17:00

16

Mahmutseydi Mahallesi

10

298/12

1.193,81

Tarla

1.560,00

468,00

22.09.2022

09:00

17

Mahmutseydi Mahallesi

10

148/6

770,74

Tarla

943,00

282,90

22.09.2022

09:30

18

Mahmutseydi Mahallesi

10

300/11

4.334,49

Tarla

5.665,00

1.699,50

22.09.2022

10:00

19

Mahmutseydi Mahallesi

10

139/7

5.434,27

Tarla

6.648,00

1.994,40

22.09.2022

10:30

20

Mahmutseydi Mahallesi

10

486/2

6.014,39

Tarla

7.358,00

2.207,40

22.09.2022

11:00

21

Mahmutseydi Mahallesi

10

473/8

21.332,81

Tarla

26.097,00

7.829,10

22.09.2022

11:30

22

Mahmutseydi Mahallesi

10

475/3

7.439,17

Tarla

9.100,00

2.730,00

22.09.2022

12:00

23

Mahmutseydi Mahallesi

10

475/1

3.741,58

Tarla

4.577,00

1.373,10

22.09.2022

13:30

24

Mahmutseydi Mahallesi

10

242/61

5.998,58

Tarla

6.537,00

1.691,40

22.09.2022

14:00

25

Mahmutseydi Mahallesi

10

242/63

5.634,49

Tarla

6.141,00

1.842,30

22.09.2022

15:30

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Konferans salonunda komisyonca yapılacaktır.
2- İhale sonucunda belirlenecek yıllık kira bedeli x 10 yıl x binde 1,89 tutarında damga vergisi ve ilk yıl kira bedeli üzerinden x 10 yıl x binde 5,69 oranında Karar Pul Bedeli alınacaktır.
3- İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden tahmini kira bedeli üzerinden %30 oranında geçici teminatın aşağıda belirtilen hesaba yatırıldığına dair banka dekontuna ilaveten aşağıdaki şartlar aranır;
3.1 Gerçek ve Tüzel Kişilerden
a- T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi,
b-Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c-Tüzel kişi ise noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri,
d-Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
e-Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminatın Vakfın banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,
f-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g-İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kolektif, Komandit….) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname.
h-Zorunlu İhale şartnamesinin ücretini Vakfın banka hesabına yatırdığına dair banka dekontu,
İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzalamaya zorunlu şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
4- Kira bedelleri genel şartnamede ve sözleşmede belirlenecek olan zamanlarda peşin olarak ödenecektir. Ayrıca, kiralayan ihale ilanı için verilen gazete ilanları neticesinde Basın İlan Kurumu hesabına ödenmiş olan ilan masraflarını, Vakfa ait banka hesabına “ilan masrafları” adı altında peşin olarak ödemekle yükümlüdür.
5- Herhangi bir kira gecikmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilir.
6-İhaleye katılabilmek için alınması zorunlu olan İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Vakıf Başkanlığından aşağıda belirtilen banka hesabına yapılacak 350 TL ödemeyi içerir banka dekontu karşılığında mesai saatleri içerisinde Vakıf Başkanlığından temin edilebilecektir.
Banka IBAN no: TR89 0001 0000 3939 7005 3350 03 ( ZİRAAT BANKASI)
İLAN OLUNUR.

banner109
banner110
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.