banner113

ALANYA BELEDİYESİ PAZAR ALANINI KİRAYA VERİYOR

banner106

Alanya Belediye Başkanlığı Türkler Mah. de 30 adet pazar alanını kiraya verecek

ALANYA BELEDİYESİ PAZAR ALANINI KİRAYA VERİYOR
06 Haziran 2023 Salı 13:04

banner108
banner238

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen Pazar Yerleri Tahsis edilmek üzere 2886    sayılı Devlet İhale Kanununun   45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2- Tahsise konu Taşınmazların Muhammen Tahsis Bedelleri, Geçici Teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. NO

İhaleye konu Taşınmazın Adresi

Tahsis bedeli
 ₺

Geçici Teminat ₺

Cayma Teminatı

İhale Saati

1

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  1 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:00

2

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  2 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:05

3

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  3 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:10

4

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  4 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:15

5

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  5 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:20

6

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  6 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:25

7

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  7 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:30

8

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  8 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:35

9

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  9 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:40

10

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  10 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:45

11

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  11 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:50

12

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  12 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

11:55

13

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  13 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:00

14

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  14 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:05

15

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  15 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:10

16

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  16 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:15

17

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  17 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:20

18

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  18 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:25

19

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  19 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:30

20

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  20 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:35

21

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  21 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:40

22

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  22 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:45

23

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  23 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:50

24

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  24 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

12:55

25

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  25 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

13:00

26

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  26 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

13:05

27

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  27 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

13:10

28

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  28 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

13:15

29

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  29 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

13:20

30

Türkler  Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi  Sebze meyve pazarı  30 nolu Pazar Alanı

120.000-

3.600-

12.000-

13:25

3- İhale  15/06/2023 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye gerçek kişiler katılabilir ve aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgâh ilmühaberi, c) Geçici ve ek teminat d) Sabıka kaydı e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi f) İmza sirküsü g) Oda Kaydı  (Alanya Pazarcılar Odası) h) Vergi kaydı ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı. i) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”
5-Geçici teminat ve Ek teminat, mesai saatleri içersinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Ek Teminat Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecektir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler geçici teminatı yatırıp istenen evrakları 14.06.2023 günü Saat: 16,00’ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 350,00-₺ (KDV dâhil)  dir.
8- Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12 Temmuz 2012 tarihinde yayımlanan Pazar Yerleri hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinin 4. Bendi gereğince; Aynı Pazar yerinde, bir üreticiye veya pazarcıya doğrudan veya dolaylı olarak en fazla iki satış yeri tahsis edilebilir.
9-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

banner109
banner111
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.