Program kapsamında öğrencilere hitap eden Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan şu ifadelere yer verdi: ‘’Ahilik Teşkilatı, Abbasilerden itibaren kökü 12. Yüzyıla dayanan Selçuklu Devleti döneminde Alanya Fatihi olarak bildiğimiz Alaeddin Keykubat’ın önemli destekleriyle 1. Keyhüsrev döneminde daha da güçlü hale gelmiştir.

Ahilik teşkilatı Fütüvvet üzerine kurulmuş, gençlerin yetiştirilmesiyle çok yönlü sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimleriyle değer kazanmış, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına ciddi kazanımlar sağlamış bir teşkilattır. Ahilik hareketi toplumun her kesimine hitap eden bir değer olarak her zaman toplumda kabul görmüş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Ahilik teşkilatı aynı zamanda esnafı da yöneten, her esnafın kayıtsız şartsız uyduğu bir sistem çerçevesinde şehrin ihtiyaçlarını doğru tespit edip yeteri kadar bakkal, ayakkabıcı, vb. gibi dükkânların sadece ihtiyaç sayısı kadar açılmasına müsaade eden, sürdürülebilir bir sistemdir. Ahilik, çırak, kalfa, usta birlikteliğini yöneten bir süreç olmakla beraber esnafı, işvereni ve halkı koruyan ve yöneten bir sistem bütünüdür. 

Alanya Belediyesi'nden Çevreci Öğrencilere Teknik Gezi Alanya Belediyesi'nden Çevreci Öğrencilere Teknik Gezi

Bu teşkilata üye olmak isteyenlerde yüksek erdem, ahlak, ustalık, dürüstlük kavramları ön planda tutulmaktaydı. Eline Beline, Diline sahip olmak, senin olmayanı almamak, gönül kırmamak, kanaatkâr olmak, eli ve gönlü açık olmak, paylaşmak, yalan söylememek, haram yememek vb. kavramlar ahilik teşkilatının bir nevi anayasasını oluşturmaktaydı. Bölgemizin en önemli meslek grupları arasında yer alan mesela garsonluk mesleğini icra eden bir kişi yukarıda sayılan değerler çerçevesinde görevini icra etmeli, otel misafirlerine Türk misafirperverliği kültürüne uygun hizmet vermelidir. Çalışan gençlerimiz; büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi ve öğretici olmalıdır. Büyükler de yeni gelen çıraklara karşı merhametin son noktasına kadar onları incitmeden ve ürkütmeden onların güzel yetişmelerini sabırla devamlılığını sağlamalıdırlar. 

Lonicera Mesleki Eğitim Akademisi de bölgemizde önemli bir ihtiyacı gidermektedir. Bu nedenle Turizm Yatırımcısı Uğur Sipahioğlu’nu kutluyorum. Burada yetişen öğrenciler, geleceğin yönetici meslek erbapları olarak Ülkemize önemli katkı sağlayacak gençlerimiz olacaktır.’’

Konferans sonrası Volkan Sipahioğlu tarafından Müftü İlhan’a "Ahi Evran-ı Velinin Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. İlim, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" sözünü içeren bir tablo (serlevha) hediye edildi.
Ahilik kültürünü yeniden canlandırma gayreti ve çabası içerisinde olan Lonicera Otel yönetimi, yönetim kurulu üyelerine ve ayrıca Eğitim Müdürü Orhan Kutluca'ya teşekkür ediyoruz."

Editör: Haber Merkezi