Turizm Sektöründen Ödenen Vergi ve Turizm Payı Rekor Seviyeye Ulaştı Turizm Sektöründen Ödenen Vergi ve Turizm Payı Rekor Seviyeye Ulaştı

Mahkeme, söz konusu imar planlarının kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, özellikle Orman Genel Müdürlüğü alanının küçültülerek yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanmasını durdurdu.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, dava dilekçesinde planların üst ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumsuz olduğunu ve hukuka aykırı olduğunu savundu. Planlarda yapı yoğunluğunun belirlenen standartlardan daha yüksek olduğunu, nüfus hesaplamalarının eksik olduğunu ve plan hükümlerinin belirsizliklere yol açtığını vurguladı. Ayrıca, açık park alanlarının otopark olarak değerlendirilmesinin şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu ve farklı kat yüksekliklerine sahip yapı adalarında aynı çekme mesafelerinin önerilmesinin plan bütünlüğünü bozacağını ifade etti.

Mahkemenin kararıyla birlikte, söz konusu alanın imara açılması süreci durdurulmuş oldu. Bu gelişme, Alanya'da yeşil alanların korunması ve şehir planlamasının sürdürülebilirliği açısından önem taşıyacak.
 

Editör: Hüseyin Kalaycı