Çocuklar da Göz Enfeksiyonlarına Dikkat! Çocuklar da Göz Enfeksiyonlarına Dikkat!

Genetik Analiz ve Doğumsal Anomaliler

Genetik analizler, embriyoların kromozom yapısını inceleyerek genetik hastalık riskini azaltmayı hedefler. Ancak Dr. Bayazıt, doğumsal anomalilerin tek bir nedene bağlı olmadığını ve genetik analizlerin tüm riskleri ortadan kaldıramayacağını belirtiyor. Genetik olmayan anomaliler de mevcuttur ve bunları tespit etmek her zaman mümkün değildir.

Genetik Problemi Olan ve Olmayan Çiftler

Genetik analizlerin yapılma nedenlerini anlamak için çiftleri iki gruba ayırmak gerekir: genetik problemi olanlar ve olmayanlar. Genetik problemi olmayan çiftlerde yapılan analizler, gebelik ihtimalini artırmak veya art arda tüp bebek denemelerine rağmen başarı elde edemeyen çiftlere yardımcı olmak amacıyla uygulanır. Bu rutin bir uygulama değildir ve ülkeden ülkeye değişiklik gösterir.

Genetik Analiz Neden Yapılır?

Genetik analiz, özellikle nesilden nesile geçen hastalıkların riskini azaltmak için kullanılır. Bazı hastalıklar baskın özellikte olup, anne veya babanın hasta olması durumunda bebeğin %50 olasılıkla hasta doğma riski vardır. Diğer hastalıklar ise çekinik özellikte olup, özellikle akraba evliliklerinde sık görülür. Talasemi ve SMA gibi hastalıklar bu kategoride yer alır. Bu tip ailelerde, tüp bebek yöntemi ile sağlıklı bir bebek doğurma olasılığı artırılabilir.

Başarıyı Nasıl Artırıyor?

Tüp bebek uygulamalarında her ay gebelik olmamasının en yaygın nedeni, embriyoların kromozom yapısının normal olmamasıdır. Bu durum, özellikle kadının yaşı ilerledikçe artar. Genç yaşlarda iyi kalite bir embriyonun tutunma ihtimali %40 iken, ileri yaşlarda bu oran düşer. PGT-A (Preimplantasyon Genetik Tanı - Aneuploidy) testi ile kromozom yapısı normal embriyolar seçilerek tutunma ihtimali %70’e yükselir.

Sık Uygulanmama Nedenleri

Genetik analizler bazı embriyoların kaybına neden olabilir. Biopsi işlemi sırasında embriyodan bir parça alınması bu riski taşır. Ayrıca, laboratuvar sonuçlarının gerçeği yansıtmama ihtimali de bulunmaktadır. Ancak iyi bir embriyolog ile bu riskler minimize edilebilir.

Kimin İçin Uygun?

PGT-A, çiftin genetik analizinde anormallik varsa mutlaka yapılmalıdır. İleri yaşta bol embriyosu olan kadınlarda gereksiz transfer ve düşükleri önlemek için önerilir. Az embriyosu olanlarda, başarısız denemelerden sonra hayal kırıklığını önlemek amacıyla dikkate alınmalıdır. Yumurtalıkları risk altında olan kadınlar için de sağlam embriyoların saklanması mantıklıdır.

Sonuç olarak, tüp bebekte genetik analiz kararı, çiftin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre detaylı bir değerlendirme sonucunda alınmalıdır. Bu süreç, uzman doktorla birlikte tüm detayları tartışarak planlanmalıdır.

Editör: Hüseyin Kalaycı