banner245
banner174
banner113

Alanya'da olta balıkçılığına en az 3 metre kuralı!

banner106

ANTALYA İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, sahil bantlarında oltayla balık tutanlar arasında en az 3 metre mesafe olması ve belediyelerin gerekli yer işaretlemelerini yapmasına yönelik yeni kararlar aldı.

Alanya'da olta balıkçılığına en az 3 metre kuralı!

banner108
banner238
Antalya'da, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni kararlar alındı. Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine vurgu yapılan İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararında, amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik yeni düzenlemelere gidildi.

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonunda;
1. Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına,
2. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili belediyeler tarafından ivedilikle yapılmasına,
3. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine,
4. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine,
5. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle gerekli yaptırımın uygulanmasına,
6. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine,
7. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,
8. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,
   a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idaripara cezası uygulanmasına,
     b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
     d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 09.12.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmişti
 
banner109
banner111
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.