Toplantıya, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Akbaş, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, TÜRSAB 2. Başkanı Kerim Yılmaz, ALKOD Başkanı Ömer Göker, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeniacun, ALSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, Alanya Kent Konseyi Genel Koordinatörü Faruk Nafiz Koçak, Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Esra Yemez, Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya katıldı.
SANDIĞA GİTMEK VATANDAŞLIK GÖREVİDİR: OY VER!
Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM seçimleri öncesi vatandaşların sandığa gitmesi için çağrıda bulundu.
Yapılan çağrıda, hangi partiye oy verirse versin oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğu vurgulandı ve demokrasinin tesisi için herkesin sandığa gitmesinin önemi üzerinde duruldu.
Seçimler, demokrasinin işleyişi açısından son derece önemli bir süreçtir ve bu sürece katkı sağlamak her vatandaşın görevidir. Oy kullanmak, demokrasinin temel taşlarından biridir ve vatandaşlarımızın geleceğe dair tercihlerini belirlemeleri için son derece önemlidir.
Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun yapmış olduğu bu çağrı, vatandaşlarımızı seçim sürecine katılmaya teşvik etmek ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Her vatandaşımızın oy kullanarak demokrasiye sahip çıkması, ülkemizin daha ileri bir geleceğe doğru ilerlemesi açısından son derece önemlidir.
PERSONEL KRİZİ HADSAFADA
Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, toplantısında turizm sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerde yaşanan personel krizini ele aldı. Bu krizin turizm başta olmak üzere tarım gibi sektörleri etkilediği belirtildi. Hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve benzeri sorunlar bu sektörleri çıkmaza sokmaktadır.
Konsey, bu konuda çözüm önerileri sunarak sektöre destek olmayı hedefliyor. Öncelikle, turizm sektöründe yaşanan personel krizinin çözümü için nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve eğitilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sektörde çalışanların maddi ve manevi motivasyonlarının artırılması da önemli bir çözüm yolu olarak görülmektedir
Tarım sektöründe yaşanan sorunların çözümü için ise çiftçilerin eğitim ve teknoloji desteği ile modern tarım yöntemleri kullanması önerilmektedir. Bu sayede verimlilik artırılabilir ve sektörün büyümesine katkı sağlanabilir.
Hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve benzeri sorunlar ise ekonomik politikalar ile çözülebilir. Konsey, hükümetin bu konuda adımlar atması ve sektörlere destek vermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerin de sektörlere yönelik teşvik ve destek programları hazırlaması önerildi.
ÜRETİCİ KAZANAMIYOR, TÜKETİCİ PAHALI YİYOR
Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, toplantısında temel gıda ürünlerinde yaşanan üretici-tüketici dengesizliğine dikkat çekti. Üreticilerin kazanamadığı ve tüketicilerin yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığı bu sorunun ciddi bir problem olduğu belirtildi.
Muz ve Avokado başta olmak üzere 2 yıldır piyasa zincir marketlerin elinde. Zincir marketin fiyatları belirlediği bu sektörde üretici kazanamamakta, tüketici de pahalıya almaktadır. 
Konsey, bu konuda çözüm önerileri sunarak sektöre destek olmayı hedefliyor. Öncelikle, üreticilerin maliyetlerinin düşürülmesi için devlet tarafından destek programları hazırlanması önerildi. Ayrıca, üreticilerin bir araya gelerek kooperatifler kurması ve ürünlerini birlikte pazarlamaları da önemli bir çözüm yolu olarak görülmektedir.
Tüketici fiyatları konusunda ise, arz-talep dengesinin sağlanması gerektiği belirtildi. Bu konuda, yerel ürünlerin desteklenmesi ve ithalatın azaltılması önerilmektedir. Ayrıca, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve yerel ürünlere yönelmesi de fiyatların düşmesine katkı sağlayabilir.
Konsey, bu sorunun çözümü için devlet, üreticiler, tüketiciler ve diğer paydaşların bir araya gelerek ortak bir çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti. Bu sayede, üreticilerin adil fiyatlarla satış yapabilmesi ve tüketicilerin uygun fiyatlarla ürün satın alabilmesi mümkün olabilir.
ALANYA’DA 3 AB PROJESİ GERÇEKLEŞECEK
Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Akdeniz Gençlik Derneği ile birlikte Alanya’da 3 AB Projesi gerçekleştirecek. 21-22-23 Mayıs’ta Kadın Dostu Siyaset Projesinde genç kadınlara siyasilerden ve yerel yönetimlerden katılımcılar ile dayanışma ağı toplantısı yapılacak. 29-30-31 Mayıs’da Eşitlik Ağı Projesi ile Türkiye’nin farklı bölgelerinden kurumlar ve STK’lar bir araya gelecek. 2-3-4 Haziran’da Akdeniz Doğal Yaşamı Koruma Ağı Projesinde Akdeniz Bölgesindeki paydaşlar ile doğal yaşam için strateji ve planlama toplantısı yapılacak.
ENGELSİZ KENT ALANYA FESTİVALİNE DAVET
Bu sene ikincisi düzenlenecek olan Engelsiz Kent Alanya Festivali 10 Mayıs’ta gün boyu Alanya Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Herkes için Alanya diyoruz.