Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19.09.2023 tarihinde onaylanan; Güney Antalya Turizm Alanı, Antalya İli, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesi’nde 286 Ada 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanın “Teknik Altyapı Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19.09.2023 tarihinde onaylanan; Güney Antalya Turizm Alanı, Antalya İli, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesi’nde 286 Ada 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanın “Teknik Altyapı Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,a

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 03.10.2023 tarihinde onaylanan; Antalya Alanya Batısı Turizm Merkezi, Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı Mahallesinde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği.

Antalya valisi Şahin'den, hayatını kaybeden ATSO Başkanı Bahar ile ilgili açıklama! Antalya valisi Şahin'den, hayatını kaybeden ATSO Başkanı Bahar ile ilgili açıklama!

Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda gazete yayın tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. 

Editör: Haber Merkezi