Alanya Belediyesinin stratejik planlaması, şehrimizin geleceğini şekillendiren en kritik süreçlerden biridir. Yeni Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik liderliğinde, bu süreç şehrimiz için yeni bir başlangıç noktası oluşturmakta. Ancak geçmişte, stratejik planlama genellikle sınırlı paydaş katılımı ile (5 paydaş) gerçekleşmiş ve bu durum, hazırlanan planların şehrin ihtiyaçlarını tam olarak yansımamasına neden olmuştur. Hali hazırda katılımı sağlanan paydaşların sürece de tam olarak katılımı sağlanmamış sadece yöneltilen sorulara yanıt vermeleri ile kısıtlanmıştır.

Stratejik Planlama Nedir ve Neden Önemlidir?

Stratejik planlama, belediyenin şehrin mevcut durumunu analiz ederek başlar. Bu analiz, şehrin gelecekteki yönünü belirleyen misyon ve vizyonun yanı sıra ulaşılması gereken hedefler ve stratejilerin belirlenmesini içerir. Bu süreç, Alanya Belediyesi'nin dört yıllık gelişimini yönlendiren çalışmalara ve şehrin ihtiyaçlarına ışık tutar.

Sivil Toplumun Rolü ve Katılımının Önemi

Sivil toplum kuruluşlarının stratejik planlama sürecine etkin katılımı, Alanya'nın çeşitli kesimlerinin ihtiyaç ve taleplerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını ve plana entegre edilmesini sağlar. Bu katılım, hedef kitlelerin seslerinin belediye yönetimine taşınmasına yardımcı olarak, gerçekten kapsayıcı ve halka hizmet eden bir yönetim anlayışının benimsenmesine olanak tanır.

Sivil Toplumun Rolü ve Katkısı

Stratejik planlama sürecine dahil olmadan önce, sivil toplum kuruluşları hedef kitlelerinin ihtiyaç ve taleplerini anket çalışmaları, izleme faaliyetleri ve odak grup görüşmeleri gibi yöntemlerle derinlemesine anlamalıdır. Bu veriler, stratejik planlama sürecine dahil edilerek politika yapıcıların daha bilinçli kararlar almasına olanak sağlar ve planın gerçekten uygulanabilir ve etkili bir yol haritası olmasına katkıda bulunur.

Alanya'da, Akdeniz Gençlik Derneği gibi 400 civarında sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu örgütler, çok çeşitli alanlarda kendi hedef kitleleri ile aktif çalışmalar yürütmekte. Örneğin, Akdeniz Gençlik Derneği, gençlik, çocuk katılım ve hakları üzerine projeler/faaliyetler geliştirerek Avrupa Birliği projelerine liderlik etmektedir. Bu ve bunun gibi çalışmalardan elde edilen deneyimler ve toplanan veriler, stratejik planlamanın temel taşlarından biri olmalıdır.

Alanya’daki Sivil Toplum Örgütlerini merak ediyorsanız, faaliyet alanlarını ve iletişim bilgilerini https://www.siviltoplum.gov.tr/illere-ve-faaliyet-alanlarina-gore-dernekler buradan bakabilirsiniz

Bu süreçte, sivil toplum kuruluşları aynı zamanda planın uygulanmasını izleme ve değerlendirme süreçlerine de aktif olarak katılmalıdır. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in yönetimi altında, Alanya için umut vadeden bu yeni stratejik planlama süreci, umarım, daha önce deneyimlenmemiş bir katılımcılık ve açıklık düzeyi sunar.
Bu yeni dönemde, daha kapsamlı ve katılımcı bir stratejik planlama anlayışının benimsenmesini ve Sivil Toplum Örgütlerinin doğrudan katılımı ile Alanya'nın her alanda gelişimini sürdürmesini dört gözle bekliyorum.