Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, göreve geldiği günden beri şehrin yönetimine kapsamlı bir yaklaşım getiriyor. Kendisinin önceliği, belediyenin verimliliğini artırmak ve hizmetleri şeffaf bir şekilde sunmaktı. Bu doğrultuda, belediye yönetiminde yapılanları ve hizmetlerin sürekliliğini vatandaşlara detaylı bir şekilde aktarma kararı aldı.

Yoğun bakım süreci, her bir birim ve hizmetin detaylı olarak gözden geçirilmesini içeriyor. Belediye çalışanlarının görev ve sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesi, hangi birimlerin hangi hizmetleri sağladığının anlaşılması ve bu süreçte hangi yeniliklerin planlandığının belirlenmesi gibi unsurlar bu sürecin temel taşları olarak öne çıkıyor.

Alanya'da Özçelik Dönemi:

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in göreve geldiğinden bu yana yürüttüğü çalışmalar, şeffaflık ve etkin yönetim anlayışıyla halk tarafından takdirle karşılandı. Seçim öncesinde verdiği vaatleri yerine getirmek adına attığı adımlar ve şeffaflık ilkesine dayalı yönetim tarzı, Alanya'da geniş bir destek buldu.

Özçelik'in haftalık değerlendirme toplantıları ve düzenli olarak açıkladığı icraatları, halk nezdinde güven oluşturdu. Ayrıca, Alanya'nın kent disiplinini sağlama çabaları ve kaçak yapılarla mücadelesi, şehrin düzenini koruma adına önemli adımlar olarak algılandı ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Başkan Özçelik'in, Alanya'nın çıkarlarını koruma ve şehri daha yaşanabilir kılma hedefleri doğrultusunda gösterdiği kararlılık, Alanya halkı tarafından uzun süre takdirle anılacak bir yönetim anlayışı olarak değerlendiriliyor.

Başlıca Faaliyetler ve İcraatlar:

Başkan Özçelik'in göreve geldikten sonra gerçekleştirdiği önemli faaliyetler ve icraatlar şunlardır:

  • Borç Açıklaması ve Şeffaflık: Seçim öncesinde verdiği vaatleri yerine getirerek, ilk olarak belediyenin borç durumunu kamuoyuyla paylaşmış ve şeffaflık ilkesiyle hareket etmiştir.

  • Haftalık Değerlendirme Toplantıları: Her perşembe günü encümen toplantıları sonrasında medya ile bir araya gelerek, yapılan çalışmaları ve alınan kararları halka anlatmış ve değerlendirmelerde bulunmuştur.

  • Başkan Yardımcılarının Atanması ve Yeni Müdürlüklerin Kurulması: Başkan yardımcıları atayarak, belediye yönetiminde görev dağılımı yapmış ve liyakat esasına göre insanları göreve getirmiştir.

  • Kaçak Yapıların Kaldırılması: Dinamik mevkide bulunan paraşütçülerin kaçak olarak kullandığı yapıları kaldırmış ve kaçak yapılaşmayla mücadele etmiştir.

  • Kent Disiplini İçin Denetim Çalışmaları: Turizm sezonu öncesi kent disiplinini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetim çalışmaları başlatmış, işletmelerde ruhsat ve çevre düzenine uygunluk denetimleri gerçekleştirmiştir.

  • İnşaat Denetimleri: Devam eden inşaatların ruhsat durumlarını kontrol etmiş, çevresel düzenlemelere uyulup uyulmadığını denetlemiş ve çevreye zarar verebilecek faaliyetleri önlemiştir.

  • Mazot Tasarrufu ve Ekonomik Çalışmalar: Belediyenin mazot kullanımında yüzde 28 tasarruf sağlanmış, ekonomik tedbirler alınarak giderlerin azaltılmasına yönelik adımlar atılmıştır.

  • Cuma Pazarı Düzenlemesi: Cuma Pazarı'nı eski yerine taşıyarak, pazarcıların daha düzenli ve kontrollü bir ortamda ticaret yapmalarını sağlamış, vatandaşların ve esnafın yaşam kalitesini artırmıştır.

  • Halk Plajı ve Çay Bahçesi Projeleri: Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların kullanabileceği halk plajları ve çay bahçeleri projesini hayata geçirerek, sosyal alanların çeşitlendirilmesine katkıda bulunmuştur.

Osman Tarık Özçelik, göreve geldiği günden bu yana Alanya'da şeffaflık, adalet, çevre ve ekonomik yönetim konularında kararlı adımlar atmış, halkın beklentilerine cevap vermek için çaba sarf etmiştir. Alanya'nın geleceği için daha birçok projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdüren Başkan Özçelik'in liderliğindeki belediye, şehrin her kesiminden destek ve takdir toplamaya devam ediyor.

994686336911826752